2016 - Nettbasert emne

International Marketing

Emnet gir deg forståelse for markedsføring i alle kulturer, og du vil få forståelse for fremgangsmåtene til selskaper som søker markedsmuligheter utenfor hjemlandet.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 550
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2016

International Marketing tar opp globale problemstillinger og beskriver konsepter som er relevante for alle internasjonale markedsførere, uavhengig av omfanget av det internasjonale engasjement.

Emnet legger vekt på de strategiske implikasjonene av konkurranse på markedene i ulike land.

Dette emnet består av følgende tema:

 • Omfanget av og utfordringen ved internasjonal markedsføring
 • Dynamikken i internasjonal forretningsvirksomhet
 • Geografi og historie: grunnlaget for kulturell forståelse
 • Kulturell dynamikk i internasjonal markedsføring
 • Forretningsskikk og -praksis i internasjonal markedsføring
 • Det internasjonale politiske og juridiske miljøet
 • Forskning på internasjonale markeder
 • Framvoksende markeder og markedsatferd
 • Multinasjonale markedsregioner og markedsgrupper
 • Internasjonale markedsføringsstrategier
 • Internasjonale markedsetableringsstrategier
 • Eksport, administrasjon og logistikk
 • Utvikling av forbrukerprodukter for internasjonale markeder
 • Markedsføring av industriprodukter og forretningstjenester
 • Det internasjonale distribusjonssystemet
 • Internasjonal reklame, markedsføring og personlig salg
 • Prising for internasjonale markeder

Emne detaljer

International Marketing

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.