Det å føre enkle regnskap er en nødvendig kompetanse på arbeidsmarkedet, både i bedrifter og for selvstendig næringsdrivende. 

I emnet Grunnleggende regnskap lærer du om sentrale begreper, prinsipper og metoder for å føre og kvalitetssikre regnskap. 

Emnet gir også kunnskaper i relevante regelverk, lover og standarder som sikrer kvalitet i regnskapsføringen. Du lærer også å identifisere om eget arbeid med regnskapet er hensiktsmessig og hvilke tiltak som må iverksettes for å heve kvaliteten. 

Hvem passer emnet for? 

Emnet passer for deg som ønsker forståelse og kunnskap om grunnleggende regnskap og som trenger å lære viktige prinsipper og metoder for å utøve arbeid med regnskap. Dette emnet passer særlig for unge og nyutdannede og for permitterte som trenger mer kompetanse for å få et fortrinn på arbeidsmarkedet. 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal du kunne føre og avslutte et enkelt regnskap, herunder å kunne avstemme hovedbok, bank, varelager, reskontro, kunne sammenstille inntekter og ressursbruk, samt prinsippene bak å dokumentere balansen. Du skal også kunne sette opp enkle budsjett på drift, lønn og ferie.

Accordion