Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i spilldesign

Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i spilldesign ser vi etter studenter som er målbevisste, engasjerte, motiverte og innstilt på å fullføre studiet. For at vi skal kunne vurdere deg, må du derfor levere en opptaksprøve.

Til sammen skal du levere to obligatoriske oppgaver: oppgave 1 og oppgave 2 (velg enten A, B eller C)

Oppgave 1 – Intensjonsbrev (obligatorisk, alle må levere denne)

Fortell oss litt om deg selv. Maks lengde 500 – 1500 ord.

Inkluder minimum følgende informasjon:

 • Fortell om deg selv og din bakgrunn.
 • Hvorfor vil du studere spilldesign?
 • Hvilke forventninger har du til studiet og studiehverdagen?
 • Har du andre hobbyer, tidligere studier, eller annen erfaring som er relevant for
 • studiet?

Oppgave 2 - Velg ENTEN oppgave A, B eller C (obligatorisk å levere én av disse)

Vi ser etter studenter som har en interesse for spill, og et ønske om å skape dem. Derfor ønsker vi å høre om ENTEN hvordan du ville forbedret ditt favorittspill, ELLER et spillunivers du har ELLER om en original spillidé.

Maks lengde 500 – 2000 ord.

*Merk: du skal kun skrive én av oppgavene under, ikke alle tre. 

Oppgave A – Ditt favorittspill (valgfri)

Fortell oss om ditt favorittspill. Du skal skrive et dokument (maks lengde 500 – 2000 ord) der du forteller litt om dette spillet og hva som gjør det til din favoritt. Det kan være ditt favorittspill gjennom tidene, et spill du nylig har spilt som gjorde inntrykk, eller et spill som har betydd noe spesielt for deg.

Fortell oss hva du ville gjort som spilldesigner for å gjøre dette spillet bedre! Det kan være ett/flere elementer du vil legge til, eller ett/flere elementer du ville fjernet eller endret på.

Det er anbefalt å gi en kort introduksjon av spillet først for de som ikke kjenner til det fra før. Du står ellers fritt til å skrive teksten slik du selv vil. Du kan gjerne inkludere bilder i dokumentet, og legge ved videofiler eller lenker til videofiler fra spillet hvis du ønsker det. 

Oppgave B – Design et Spillunivers (valgfri)

Vis oss din visuelle, kreative side ved å lage et fiktivt spillunivers. Det kan være et level, et kart, en startside, karakter-design, eller noe annet ved spillet du ønsker å gi ditt utrykk gjennom digital design.

Oppgaven har fokus på visuelt design, dette kan inkludere tegning, digitalt design, webdesign, foto, video, eller andre ting.

Det er tillatt å bruke AI-genererte bilder for denne oppgaven, så lenge du opplyser om hvordan du kom frem til resultatet.

I tillegg skal du skrive en kort tekst (maks lengde 500 – 2000 ord) der du forteller:

 • Hva liker du best ved dette universet?
 • Hvorfor valget du å sende inn akkurat dette? 

Oppgave C – Lag et Spillkonsept (valgfri)

Presenter en egen spillidé du har. Du skal skrive et dokument (maks lengde 500 – 2000 ord), og kan gjerne inkludere bilder som viser spillets karakterer, verden, og grafikk. Det er tillatt å bruke AI-genererte bilder for denne oppgaven.

For å formidle spillidéen din burde du inkludere følgende informasjon:

Spillets sjanger, plattform (eksempler på vanlige plattformer er Steam, Nintendo Switch, PlayStation, mobil og lignende), og spillets aldersgrense.

 • Hva handler spillet om?
 • Hva slags verden foregår det i?
 • Hvem er karakterene?
 • Hva skal spilleren gjøre?
 • Hvilke mekanikker har spillet (eksempler på vanlige mekanikker kan være å bevege seg, bygge, samle ting, løse puzzles, slåss med magi/sverd/skytevåpen osv.)
 • Hva slags grafikk skal spillet ha (eksempler på vanlige grafikk kan være realistisk, cartoony, pixel art, cel-shading osv)?

Kommer du på mer? Legg gjerne til mer informasjon som du mener er viktig for å få formidlet spillidéen din.

Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Om opptaksprosessen

For å bli tatt opp ved Bachelor i Spilldesign kreves:

 • generell studiekompetanse, realkompetanse eller delkompetanse etter 23/5-regelen
 • gjennomført opptaksprøve

Ved Bachelor i spilldesign skal du levere til sammen to arbeider: oppgave 1 og 2 (enten oppgave A, B eller C). Det er kun søkere som kvalifiserer som vil bli tilbudt plass.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på Mitt Kristiania. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. 

Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

 • Tekst / tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil.
 • Bilder leveres som JPG- eller JPEG filer. 
 • Lydopptak leveres som MP3-filer.
 • Film leveres som MP4- eller MOV-filer. (H.264 kompresjon)

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. Dersom du består opptaksprøven, er du kvalifisert for opptak. Prøven er kun kvalifiserende, ikke rangerende. Om du blir tilbudt plass eller kommer på en venteliste avgjøres av karakterpoeng og tilleggspoeng, i tråd med de regler departementet fastsetter. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som vi benytter ved programmet og hva vi legger i det enkelte kriterium, og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges ved det enkelte kriterium.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

Kriterium

Begrunnelse/Beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Arbeidsinnsats og faglig engasjement

Den enkelte students interesse for fagfeltet og søkerens innsats i studiet påvirker de andres studiekvalitet. Potensialet for god arbeidsinnsats, sammen med en nysgjerrighet for faget, er avgjørende. Vi ser etter:

 • Motivasjon/interesse for å studere spilldesign
 • Arbeidsinnsatsen i søknaden du sender inn
 • Tidligere relevant erfaring og engasjement gjennom studier, arbeid eller på fritid
 • Interesse for studiefeltet, for spillbransjen og for andre relevante fagfelt

Innsendte arbeider.

Kreativt potensial

Alle studenter må kunne arbeide med kreativ utvikling og det å kunne utvikle engasjerende og gjennomarbeidede spill. Dine kreative ambisjoner og utviklingspotensial er viktig for studiet. Vi vurderer:

 • spillet, hvordan du utvikler og utformer en kreativ idé til et dataspill
 • komposisjon, hvordan du vurderer samspillet mellom ulike komponenter i et dataspill, som spillmekanikk, plattform og grafisk design, form og farger med videre
 • refleksjon, hvordan du begrunner kreative valg og ideer
 • om vi kan spore referanser/inntrykk/ inspirasjon fra varierte tradisjoner innen kunst og andres arbeider i dine visuelle uttrykk, av det som inspirerer deg
 • selvstendighet og originalitet

Vurderes samlet ut fra alle de innsendte arbeidene, og kan gi opptil 50 av i alt 100 poeng.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: