Beskrivelse av opptaksprøve for Bachelor i dansekunst med spesialisering i jazzdans.

Generell informasjon om opptak ved Kristiania og om dette studiet finnes her:


For å bli tatt opp ved bachelorstudiet i dansekunst ved Kristiania kreves det innlevering av Egenvurderingskjema og senere å bestå en praktisk opptaksprøve. Opptaksprøven vurderes av en opptakskomite som rangerer søkerne. De best kvalifiserte søkerne vil bli tilbudt plass, øvrige kvalifiserte søkere settes på venteliste, mens ikke-kvalifiserte får avslag. 

Kristiania er opptatt av at scenekunsten skal speile samfunnet rundt oss. Derfor er det viktig for oss at personer med minoritetsbakgrunn/minoritetskompetanse søker. Dersom du har en funksjonsvariasjon kan du ta kontakt med studieprogramleder eller juryleder slik at vi kan tilrettelegge opptaksprøven for deg.

Søkere med særskilte kvalifikasjoner fra andre studiesteder med høyere utdanning vurderes til innpass inn i 2. eller i noen tilfeller også 3. året i bachelorprogrammet. Kandidater for innpass følger samme opptaksprosess som øvrige søkere og vil bli rangert og tilbudt plass dersom det er ledig i aktuelt årstrinn.

Søknadsfrist: 15. februar
Frist for innlevering av Egenvurdering: 15. februar

Registrere søknad og innlevering av egenvurderingskjema

Søkere må først registrere seg som søker av studiet via Kristiania sin søknadsportal.  Deretter fyller en ut Egenvurderingskjema med blant annet informasjon om dansebakgrunn for å bli kalt inn til opptaksprøve. En søker seg inn på spesialisering i jazzdans. Skjemaet leveres på minside.kristiania.no.

Egenvurderingsskjema (PDF)

Unntak fra krav til generell studiekompetanse

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder. 


Opptaksprøven

Opptaksprøven består av praktiske danseklasser i klassisk ballett og jazzdans. I tillegg vil det være en spesialiserings-spesifikk del. Søkere må forberede en solo på maks 1,5 minutter der en viser styrker og særpreg som danser. Opptaksprøven avsluttes med et intervju som blant annet omhandler informasjon om dansebakgrunn, motivasjon for å søke og interesse for valgt spesialisering.

Det er også mulig å gjennomføre opptaksprøve som videoaudition - se link for egne retningslinjer for dette nedenfor.

Datoer for praktisk opptaksprøve:  

Oslo:

  • Opptak til spesialisering i jazzdans: 25. mai

Videoaudition

Vurderingskriterier for spesialisering i jazzdans:

I vurderingen legges det vekt på:

  • god danseteknisk grunnkompetanse, med særlig vekt på grunnprinsipper i jazzdans
  • musikalitet og rytmeforståelse
  • evne til å tilegne seg fastlagt materiale samt formidlingsevne og individualitet i fysisk språk
  • danseteknisk og kunstnerisk utviklingspotensial
  • fysisk kapasitet nødvendig for gjennomføring av studiet, samt vilje til å takle et stort arbeidspress
  • interesse for jazzdansens særpreg, egenart og ulike stiler
  • erfaring fra andre danseformer kan også tillegges vekt 

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

  • Tlf: 22 59 60 00
  • E-post: studier@kristiania.no