Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i lyddesign.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 15. januar 2024.

Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Oppgave

Vi ser etter studenter som er engasjerte, motiverte og innstilt på å fullføre studiet.

  • Sett sammen en lydcollage som beskriver din motivasjon eller bakgrunn for at du søker på Bachelor i Lyddesign.

Produktet skal være 3-5 minutter lyd uten fortellerstemme. Leveres som mp3-fil.

  • Bruk opptaksutstyr og redigeringsprogram du har tilgang på. Alt fra mobilopptak til profesjonell standard er godkjent.

Det skal medfølge et notat (pdf) som beskriver tanken bak lydcollagen, prosessen rundt opptakene og redigeringen av lydene. Inkluder minimum følgende informasjon i notatet:

  • Hvorfor vil du studere lyddesign?
  • Hvilke forventninger har du til studiet?
  • Har du interesser, tidligere studier eller erfaring som er relevant for studiet?
  • CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Om opptaksprosess

For å bli tatt opp ved Bachelor i lyddesign kreves generell studiekompetanse*. Opptaksprøven er todelt og består av innlevering av oppgavebesvarelser og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne på bakgrunn av de innsendte arbeidene som går videre til intervju. Både oppgaver og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i lyddesign skal du levere til sammen to arbeider.

*Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess.

For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)».

Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på Min side for søkere. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil.
  • Bilder leveres som JPG- eller JPEG filer.
  • Lydopptak leveres som MP3-filer.
  • Film leveres som MP4- eller MOV-filer. 

Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og samtalen, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen under. De med høyestpoengsum vil bli tilbudt plass. Øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål. 

Vurderingskriterier

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium.Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens vurderingsskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

Kriterium

Begrunnelse/beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Motivasjon og arbeidsevne innenfor studiet og fagfeltet

Her vurderes søkerens engasjement i historiefortelling generelt, personlig historikk med hensyn til faget, samt søkerens orientering i feltet.

Alle oppgaver, intervju

Fortellerevne/ fortellerteknikk

Her vurderes søkerens evne til å benytte lyd som fortellerelement, og grunnleggende teknisk forståelse.

Alle oppgaver, intervju 

Refleksjonsnivå

Her vurderes søkerens evne til å se, lytte og tenke.

Alle oppgaver

Originalitet og kreativt potensial

Her vurderes søkerens kreativitet, originalitet og nysgjerrighet, samt personlig innstilling til utforskning og lekenhet innenfor faget.

Alle oppgaver, intervju

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: