• Viktige frister

  • Søknadsfrist for Bårdar Akademiet – Musikkteater er 15. februar 2024. Dato for audition i Oslo er 28. og 29. februar og 1. mars 2024. Oppmøte er kl. 09.00 alle dagene.
  • Etter søknadsfrist 15. februar, går vi over til løpende opptak. Alle opptaksprøver blir da gjennomført digitalt.
  • Frist for innlevering av videoaudition er 23. april. Opptakskomiteen vurderer videoauditions i uke 18. Gjennomføring av digitalt intervju vil foregå i perioden 23.- 30. april. 

  Les mer om studieprogammet, opptakskrav og søk her.

 • Opptaksprøve i Oslo

  Alle søkere til utdanningen Bårdar Akademiet – Musikkteater må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. Opptaksprøven består av en audition og et intervju. 

  Audition

   • Danseklasse i jazzdans. Du trenger ikke å forberede noe eget, koreografi gis på audition.
   • Prøve i sang (inkludert duett). Du skal synge tre sanger;
    1 selvvalgt, 1 fra vår liste og duetten «A little fall of rain».
    Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition. Sangene må kunnes utenat.
   • Monolog – fremføres på bokmål eller dialekt, svenske og danske søkere kan bruke eget morsmål. Må kunnes utenat.
   • Korsang – sammen med andre auditiondeltakere.
   • Kartleggingstest i hørelære – denne prøven påvirker ikke opptaket, men brukes for å kartlegge nivået slik at vi kan tilrettelegge undervisningen fra skolestart.

   Intervju

   Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet. I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen. 

   Hva skal du fremføre?

   • Sang:
    Du skal forberede to sanger – 1 selvvalgt sang og 1 av sangene i listen under. Minst 1 av sangene må være på norsk/skandinavisk, og må kunnes utenat. Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition. Sangene kan gjerne være fra musikal.

    Begge sangene kan velges fra listen under hvis du ønsker det. Det brukes piano som akkompagnement på audition.
   • Duett:
    Synges på norsk sammen med en av studentene ved skolen. Noter til denne finnes 
    under. Det blir ikke tid til å øve sammen med studenten som duetten skal synges sammen med. I duetten «A little fall of rain» synger guttene MARIUS og jentene EPONINE. Enkelte partier er tostemt.

   • Monolog:
    1 av monologene fra listen under skal fremføres. Monologen skal fremføres på norsk – bokmål, nynorsk eller egen dialekt. Svenske og danske søkere kan bruke sitt eget morsmål. (Se under).

   Filer til opptaksprøven kan du laste ned her.

   Enkelte søkere kan bli innkalt til ekstra prøve i løpet av auditiondagen. På en eventuell ekstra prøve skal det fremføres det samme som på audition med mindre noe annet blir avtalt.

  • Vurderingskriterier

   Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

   • Sang:
    Rytmeforståelse, sangteknikk/intonasjon og formidling/interpretasjon

   • Skuespill:
    Tekstforståelse, scenisk tilstedeværelse, bruk av kropp og stemme

   • Dans:
    Rytme, koordinasjon og teknikkforståelse

   Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og sin formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

   Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene. Under opptaksprøven vil kriteriene over vektlegges ulikt avhengig om du søker musikkteater med fordypning innen sang/skuespillerfag eller musikkteater med fordypning innen fordypning sang/dans. Alle kandidatene får resultat i løpet av påfølgende uke.

   Kort tid etter opptaksprøven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

  • Retningslinjer for videoaudition

   Hvis du søker etter søknadsfristen 15. februar, skal opptaksprøven gjennomføres og leveres digitalt som videoaudition. Videoen skal inneholde følgende fire elementer: 

   1. Introduksjon

   Presentasjon av deg selv: Hva du heter, hvor gammel du er, hvor du kommer fra, hvilken linje/fordypning du søker.

   2. Sang 

   • Opptak der du synger en sang fra listen – se liste under.
   • Opptak der du synger en selvvalgt musikal sang.
   • Opptak der du synger duetten "A little fall of rain" fra listen under.

    3. Skuespill

   Opptak av at du fremfører en av monologene fra listen under. Monologen skal kunnes utenat. 
     
   4. Dans 

   Du skal innstudere materiell fra denne videoen.

   • Opptak av elementer fra oppvarmingsøvelser fra innstuderingsvideo. (total lengde: minimum 3 minutter, maksimum 10 minutter.)
   • Opptak av koreografi fra innstuderingsvideo (total lengde: inntil 2 minutter, maksimum 5 minutter.)  

   Filer til opptaksprøven kan du laste ned her

   Intervju 

   I perioden 23.-30. april gjennomføres det et intervju via telefon, Skype eller lignende. 

   Vurdering  

   Vurderingen av opptaksprøven er basert på emnene sang, dans og skuespill.  

   • Sang vurderes ut fra kriteriene rytmeforståelse, sangteknikk/intonasjon og formidling/interpretasjon.
   • Skuespill vurderes ut fra kriteriene tekstforståelse, scenisk tilstedeværelse og bruk av kropp og stemme.  
   • Dans vurderes ut fra kriteriene rytme, koordinasjon og teknikkforståelse.  

   Tips for videoen

   • Snakk tydelig og ikke for fort. Hold deg til tidsangivelsen på hver del.
   • Pass på at det er nok avstand mellom deg og kamerat, slik at du ikke faller ut av bildet, og at det er godt nok lys. Til sang og monolog – filme fra ansikt til hofte.
   • Har du opptak av forestillinger eller fremføringer du tidligere har gjennomført, kan du også legge ved et kort utdrag.
   • Navnet på filen skal være “Videoaudition Musikkteater “fordypning”, ditt navn, år”.

   Innsending 

   • Video sendes inn ved å bruke Vimeo eller YouTube (med passordbeskyttelse), en drop-box løsning eller lignende.
   • NB: Pass på å gi oss all nødvendig informasjon for din løsning! Last opp videoen på Min side for søkere innen 23. april 2024.

  Filer til opptaksprøven

  Ofte stilte spørsmål 

  Ofte stilte spørsmål