Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i tekst og skribent

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.


Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i tekst og skribent, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøvene speiler de tre hovedområdene i utdannelsen vår: kunstorienterte tekster, markedskommunikasjon og redaksjonelle fortellinger. Oppgavene kan tolkes innenfor disse tre områdene. 

Oppgaver

Du skal levere tre av oppgavene under.

Oppgave 1:

Spre det rare budskap.

Oppgave 2:

Bli barn igjen. Dokumenter og fortell.

Oppgave 3:

Du lever i et land hvor det straffes hardt å snakke negativt om de som styrer.
Finn en måte å kritisere de som styrer.

Oppgave 4:

Vi trenger en ny skapelsesberetning. Fortell.

Oppgave 5:

Hvor langt vil du gå?

Oppgave 6:

Hva heter hen i pelskåpe som sitter ved siden av deg på stubben, og hva har hen i posen?

Oppgave 7:

Lag kos eller kaos.

Eventuelle virkemidler

Alle oppgavene kan løses med lyd, bilde og/eller tekst. 

  • Lyd: Maks 3 min. per oppgave
  • Film: Maks. 3 min. per oppgave
  • Tekst: Maks. 900 ord per oppgave

Opptak til studiet forutsetter innsendt og bestått opptaksprøve.

Informasjon om opptaket

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i tekst og skribent kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun
de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til
intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i tekst og skribent skal du levere 3 av 7 definerte oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Vi anbefaler at du samler oppgavene i én pdf og tydelig nummererer oppgavene. Hvis du leverer én fil per oppgave som du besvarer, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som kan benyttes ved digital innlevering

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst / tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4-filer eller MOV-filer

Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner under. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med de poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen i tråd med de regler departementet fastsetter. De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.  

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Idé

Her vurderer vi søkerens evne til å utvikle ideer som vekker oppmerksomhet og fungerer i forhold til innholdet i kommunikasjonsoppgaven.

Alle oppgaver

Virkemidler

Her ser vi etter hvordan de visuelle virkemidlene som er brukt i oppgaven bidrar til å formidle budskapet.

Alle oppgaver

Originalitet

Her vil vi legge vekt på nyskapende idéer, innspill og utforminger.

Alle oppgaver

Refleksjon

Her ser vi etter evnen til å knytte ideer og løsninger opp mot aktuelle samfunnstrender.

Alle oppgaver

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: