Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i spilldesign

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.


Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i spilldesign, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter annet enn å ha vokst opp med spill. For at vi skal kunne vurdere deg, må du derfor levere en opptaksprøve.

Til sammen skal du levere tre oppgaver. Oppgave 1 og 2 er obligatoriske, for den tredje oppgaven kan du velge enten alternativ A eller B.

Oppgave 1 - Intensjonsbrev og CV (obligatorisk)

Vi ser etter studenter som er målbevisste, engasjerte, motiverte og innstilt på å fullføre studiet. Fortell oss litt om deg selv. Maks lengde 1000 ord og legg med din oppdaterte CV.

Inkluder minimum følgende informasjon:

  • Hvorfor vil du studere spilldesign?
  • Hvilke forventninger har du til studiet?
  • Hva vil du bidra med i studiehverdagen? 
  • Har du andre hobbyer, tidligere studier eller annen erfaring som er relevant for studiet?
  • Fortell oss hvorfor og hvordan du valgte å løse den valgfrie oppgaven. Hvor mye tid brukte du, hva la du vekt på underveis og hvordan disponerte du tiden slik at oppgaven best representerer deg og ditt verk?

Oppgave 2 - Spillkonsept (obligatorisk)

Presenter en egen spillidé du har. Du skal skrive et dokument på maks 2000 ord kan gjerne inneholde bilder som viser spillets karakterer, verden, stemning og visuelle stil. For å formidle spillidéen din burde du inkludere følgende informasjon:
 • Informasjon – hva er spillets sjanger, hvilken plattform skal det på (f.eks. Steam, Switch, PlayStation, mobil og lignende), hva er aldersgrensen på spillet?
 • Historien – hva handler spillet om? Hva slags verden foregår historien i? Hvem er karakterene?
 • Gameplay – hva skal spilleren gjøre? Hvilke mekanikker har spillet (f.eks. bevege seg, bygge, samle ting, løse puzzles, slåss med magi/sverd/skytevåpen osv.)
 • Art style – hvordan skal spillet se ut?

Kommer du på mer? Legg gjerne til mer informasjon som du mener er viktig for å få formidlet spillidéen din! 

Oppgave 3 - Velg alternativ A eller B

Alternativ A: Kreativt arbeid
Vis oss tre arbeider du har laget i løpet av de siste årene som viser dine kreative ferdigheter. Dette kan være bilder og/eller video som f.eks. være fotografi, tegning/grafisk/webdesign, rendret 3D, streaming/Twitch/YouTube musikk, eller andre former for kunst eller håndverk. 

Det skal også legges ved en kort tekst som beskriver arbeidene. Dersom det er gruppeoppgave, må det fremgå tydelig hva du har laget.

Alternativ B: Spill
Lever inn et spill du har laget, eller vært med å lage. Dette kan være et tidligere spillprosjekt, eller du kan lage en kort prototype til denne opptaksprøven. Spillmotor og sjanger for spillet er valgfritt.

Hvis spillet ble laget av en gruppe, må du legge ved et notat der du sier hva du har gjort på prosjektet (f.eks. design, programmering, story, tegning, lyd osv.).

Spillet skal leveres som en spillbar build, og må inkludere en how-to-play/forklaring på hvordan man spiller.

Om opptaksprosess

For å bli tatt opp ved Bachelor i spilldesign kreves:

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført og bestått todelt opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt, og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i spilldesign skal du levere til sammen tre arbeider: To obligatoriske og én av de valgfrie oppgavene.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt.
Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

 • Tekst / tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil.
 • Bilder leveres som JPG- eller JPEG filer.
 • Lydopptak leveres som MP3-filer.
 • Film leveres som MP4- eller MOV-filer. (H.264 kompresjon)

NB! Dersom du velger oppgave 3 – Alternativ B: Spill, skal du levere en ZIP-fil som skal inneholde en executable med tilhørende filer, samt en readme tekstfil som zippes med navnekonvensjon prototype_eksempel.zip.

Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen under. Dersom du består opptaksprøven, er du kvalifisert for opptak. Prøven er kun kvalifiserende, ikke rangerende. Om du blir tilbudt plass eller kommer på en venteliste avgjøres av karakterpoeng og tilleggspoeng, i tråd med de regler departementet fastsetter. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som vi benytter ved programmet og hva vi legger i det enkelte kriterium, og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges ved det enkelte kriterium. Hvert kriterium vurderes i henhold til skolens karakterskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

Ved vurderingen gir vi først en samlet vurdering av de innsendt arbeidene. Dersom du kommer til intervjuet, vil dette fungere justerende, det vil si at vi kan opprettholde den poengsum som er satt eller justere denne opp eller ned med inntil 15 poeng ut fra samtalen og refleksjonen rundt arbeidene dine.

Kriterium

Begrunnelse/Beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Arbeidsinnsats og faglig engasjement

Den enkelte students interesse for fagfeltet og hans/hennes innsats i studiet påvirker de andres studiekvalitet. Potensialet for god arbeidsinnsats, sammen med en nysgjerrighet for faget, er avgjørende. Vi ser etter:

 • Motivasjon/interesse for å studere spilldesign
 • Arbeidsinnsatsen i søknaden du sender inn
 • Tidligere relevant erfaring og engasjement gjennom studier, arbeid eller på fritid
 • Om du har grunnleggende kunnskap om innhold og oppbygging av studieprogrammet og om studiearbeidet, samt en nysgjerrighet for bransjen – kunnskap om studiets innhold og form er avgjørende for gjennomføring av studiet og forventninger til fremtidig yrkesaktivitet
 • Interesse for studiefeltet, for spillbransjen og for andre relevante fagfelt

Innsendte arbeider og intervju.

Poengene kan justeres under et eventuelt intervju.

Kreativt potensial

Alle studenter må kunne arbeide med kreativ utvikling og det å kunne utvikle engasjerende og gjennomarbeidede spill. Dine kreative ambisjoner og utviklingspotensial er viktig for studiet. Vi vurderer:

 • spillet, hvordan du utvikler og utformer en kreativ idé til et dataspill
 • komposisjon, hvordan du vurderer samspillet mellom ulike komponenter i et dataspill, som spillmekanikk, plattform og grafisk design, form og farger med videre
 • refleksjon, hvordan du begrunner kreative valg og idéer
 • Om vi kan spore referanser/inntrykk/ inspirasjon fra varierte tradisjoner innen kunst og andres arbeider i dine visuelle uttrykk, av det som inspirerer deg
 • selvstendighet og originalitet

Vurderes samlet ut fra alle de innsendte arbeidene, og kan gi opptil 50 av i alt 100 poeng.

Poengene kan justeres under et eventuelt intervju.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: