Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til fagskoleutdanningen i musikkdesign

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.


Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Opptaksprøven består av to oppgaver og skal vise studentens musikalske erfaring og interesse. Basert på denne tar vi opp studenter som viser personlig engasjement og anlegg for studiet.

Oppgave 1: Demo

Lyd- eller videofiler som viser din musikalske bakgrunn/erfaring.

Eksempel på hva du kan laste opp er:

  • Musikk/låter/produksjon du har laget eller bidratt på.
  • Lyd- eller videoopptak av deg selv, eksempelvis gjort med mobil, der du spiller et instrument eller synger/rapper.
  • Øvingsopptak/liveopptak fra band/orkester/kor du spiller eller synger i.

Begrens demoen til maks 10 minutter.

Oppgave 2: Motivasjonssøknad

Følgende oppgave kan leveres skriftlig eller som video av deg selv hvor du svarer på følgende spørsmål:

a ) Hvem er jeg, og hvilken musikalsk bakgrunn har jeg?
(Hvor er jeg oppvokst, hvor gammel er jeg, har jeg gått videregående skole og hvilken studieretning, har jeg vært i militæret eller kanskje på folkehøyskole, osv. Spiller jeg noen instrumenter, har jeg sunget i kor, spilt i korps, spilt i band, gått i kulturskole, el.l)

b )
Hva hører vi på demoen (oppgave 1) som du har lastet opp?
(Beskriv kort hva vi hører på demoen du har lastet opp, og hvordan du mener dette viser frem din musikalske erfaring/bakgrunn)

c )
Hvorfor har du valgt å søke på Musikkdesign på Fagskolen Kristiania?
(Beskriv kort hvorfor du ønsker å studere Musikkdesign, og hvorfor du ønsker å gjøre musikk og lyd til en fremtidig karriere)

Vurderingskriterier

Den faglige vurderingen av arbeidsprøvene gjøres internt av faglige, ut fra følgende kriterier:

  • Søker viser interesse for musikk/lyd, og erfaring fra musikalsk aktivitet.
  • Søker viser gjennom demo og motivasjonssøknad interesse for å gjøre musikk og lyddesign til en fremtidig karrierevei.

Innlevering

Teknisk kvalitet på vedlagt opptak fra øving/fremføring vektlegges ikke, så lenge materialet dokumenterer egen musikalsk aktivitet. Du kan dermed bruke kamera og/eller lydopptaker på mobil, dersom du ikke har annet utstyr tilgjengelig.

Demo og motivasjonssøknad leveres elektronisk på Min side for søkere. Du må levere minst én fil per oppgave, og alle filene må lastes opp samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle filene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp motivasjonssøknaden og demoen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig. La maskinen arbeide, ikke last inn siden på nytt eller andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil.
  • Bilder leveres som JPG- eller JPEG-filer.
  • Lydopptak leveres som MP3-filer.
  • Film leveres som MP4-filer.

Slik leverer du opptaksprøven din

Les mer om hvordan du leverer opptaksprøven din

Trenger du hjelp eller assistanse kan du kontakte våre studentambassadører: