Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i låtskriving og produksjon.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.


Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å bli tatt opp til bachelorstudiet i låtskriving og produksjon må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i to deler. Prøvene leder frem til en rangert inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei.  

Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et egenvurderingsskjema som du finner her.

Gjennomføring av opptaksprøven

Opptaksprøven din begynner med å sende inn noen arbeider. Disse er beskrevet under del 1. Dersom du går videre fra del 1, så blir du innkalt til del 2. De ulike delene beskrives nedenfor. 

Tilbud om studieplass sendes ut i uke 27/28.

Del 1

Innledende opptaksprøve, sendes inn sammen med søknaden. Begge oppgavene i del 1 skal besvares.

1. Kunstnerisk oppgave: Vis oss to arbeider du har laget i løpet av de to siste årene. Dette kan for eksempel være låter, produksjoner, beats eller noe annet du mener vi bør få høre.

Innlevering: Lydfil og tekstfil med arbeider, og prosess- og rollebeskrivelse som tekstfil.

2. Refleksjonstekst: Beskriv prosessen, verktøyene som er benyttet og på hvilken måte du var involvert i arbeidet – hvilken rolle du hadde. Hvilke tanker og refleksjoner gjør du deg i dag over resultatet og din rolle i arbeidet? 

Fortell oss også litt om hvordan du tenker deg at du jobber med låtskriving og produksjon om fem år. Hvilke erfaringer og kompetanser har du allerede skaffet deg som bidrar til å skape den muligheten? Hva i livet ditt har ført til at du velger å søke hos oss? Maks 750 ord. 

Innlevering: Lydfil og tekstfil.

Del 2

På bakgrunn av de innsendte oppgavene i del 1 vil aktuelle søkere gå videre til opptaksprøvens andre del. Denne består av å utføre to nye oppgaver og et påfølgende intervju.

Hva skjer ved eventuell sykdom  

Av praktiske grunner kan det ikke holdes av studieplasser i det ordinære opptaket som følge av sykdom i opptaksperioden. Søkere som blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve dersom det er ledig plass på det aktuelle studieprogrammet etter det ordinære opptaket. Søkere som blir syke i forbindelse med en opptaksprøve, må så raskt som mulig sende skriftlig beskjed til studieadministrasjonen vedlagt eventuell søknad om utsatt søknadsprøve. Husk å legge ved legeattest.  

Informasjon om opptak til Bachelor i låtskriving og produksjon

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

Studieprogrammet krever opptaksprøve. Denne skal dokumentere ferdigheter og kompetanse innen låtskriving og/eller produksjon. For å være opptaksberettiget er det et krav at opptaksprøven bestås. Prøven leder frem til en rangert inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. Det formelle kravet er generell studiekompetanse.

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 

For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder. 

Opptaksprøven er to-delt og består først av del 1, en innledende runde, og for de som går videre til del to så deles det ut en egen oppgave i opptaksprøvens del 2 , der en også inviteres til påfølgende samtale. Det er kun de med best poengsum fra de innsendte arbeidene i opptaksprøvens del 1 som går videre til del 2 og samtalen. Hele opptaksprøven med alle sine deler må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass.

Innlevering av opptaksprøve  

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst en fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som mp3-filer
  • Film leveres som mp4-filer


Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Vurdering og rangering


Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner under. Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum bli tilbudt plass, de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier for studieprogrammet 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.


Andre kolonne, Beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

Hvert kriterium vurderes i henhold til skolens karakterskala. Ved flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter det resultatet den enkelte oppnådde ved den samlede opptaksprøven.

Kriterium

Beskrivelse(kvaliteter/kompetanser som vektlegges ved opptak til programmet) 

Vurderingsgrunnlag

Kunstnerisk kompetanse

Musikalitet, originalitet. Musikalsk, tekstlig, kompositorisk- og produksjonsmessig nivå.

Egne arbeider, valgfrie oppgaver, samtale.

Fremføringen av arbeidet

Formidlingen av arbeidet.

Samtale

Musikalske basiskunskaper

Gehør, grunnleggende musikkteori, harmonisk oversikt.

Samtale

Refleksjonsnivå

Musikalsk og produksjonsmessig refleksjon. Personlig refleksjon over valgt studie og muligheter.

Egne arbeider, valgfrie oppgaver, samtale

Fortellerevne/Fortellerteknikk, tekniske og kreative kvaliteter

Evne og teknisk ferdighet til å skape musikalske, tekstlige og produksjonsmessige arbeider.

Egne arbeider, valgfrie oppgaver, samtale