Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i interiørarkitektur.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.


Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet bachelor i interiørarkitektur, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du løse tre obligatoriske oppgaver.

Oppgavene skal leveres i et samlet PDF-dokument.

Oppgaver

Oppgave 1: Utforming av et rom

Du skal presentere ditt forslag til Martin S. Skadal sitt soverom, 60 år frem i tid.
For å komme frem til en løsning må man jobbe med ideskisser, inspirasjon, tankekart, assosiasjon og med tilhørende notater. Du skal både vise din ideprosess og det ferdige resultatet:

 1. Et utdrag fra skisseprosess, med korte forklarende notater.
  Presenteres på én A3, liggende.
 2. En visualisering av løsning som skal presenteres til Martin S. Skadal. Valgfri teknikk (analoge eller digitale collager, håndtegninger, modell osv.).
  Presenteres på én A3, liggende.

Det er ikke forventet en klassisk arkitektfaglig presentasjon med plan og snitt, men formidlet på en slik måte at Martin kan forstå dine ideer, og ønsker å sove i nettopp det rommet.

Oppgave 2: Interiørobservasjon av et rom på et offentlig sted

I denne oppgaven skal du med ord beskrive både funksjonene i rommet og arkitektoniske elementer som lys, objekter, materialer og farger som skaper atmosfære i rommet. Er det andre elementer som bidrar til denne atmosfæren? Et offentlig sted kan være: en offentlig bygning, pub, bibliotek, kino, grendehus etc.

Disposisjon:

 • Kort innledning: overordnet informasjon (hvor, type sted, mm)
 • Hoveddel: konkret beskrivelse av rommet
 • Kort avslutning: beskrivelse av din opplevelse av å være i rommet

  Maksimalt 500 ord + ett bilde. PDF A4, stående. 

Oppgave 3: Komposisjon

 1. I denne oppgaven skal du plassere tre objekter på en flate. Objektene skal bety noe for deg. Objektene på flaten skal fotograferes med mobil eller fotoapparat. Det er kun objektene og flaten som skal synes i bildet.
 2. Deretter skal fotografiet (eller flere kopier av samme foto) printes, klippes opp (dekonstrueres) og settes sammen til en abstrakt og eksperimentell komposisjon. Du skal klippe og lime for hånd. Resultatet fotograferes/skannes.

PDF, totalt to plansjer (det originale fotografiet (1) + komposisjonen (2))

-

 Det er krav til å oppgi de kilder og referanser du bruker i oppgaven din.  

Opptak til studiet forutsetter at alle tre oppgaver er levert og bestått  

Informasjon om opptak til Bachelor i interiørarkitektur

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i interiørarkitektur kreves:

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført og bestått opptaksprøve

Søkere med bestått opptaksprøve vil bli rangert etter poeng i vitnemål.

Ved Bachelor i interiørarkitektur skal du levere 3 obligatoriske oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på Min side for søkere.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Vurdering av opptaksprøver 

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere. 

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Motivasjon og arbeidsevne

Her vurderes ditt faglige engasjement og evne til å uttrykke deg visuelt og skriftlig i en designsammenheng

Alle oppgaver

Kreativt prosessarbeid   

Her ønsker vi å se hvordan du arbeider kreativt underveis, og hvordan du gjøre en utvelgelse av viktige deler av prosessen din

Oppgave 1 (1)

Evne til å kommunisere visuelt 

Her ønsker vi å få et inntrykk av hvordan du løser en interiøroppgave og hvordan du kommuniserer dette visuelt i en interiørfaglig sammenheng

Oppgave 1 (2) 

Evne til å uttrykke seg faglig gjennom tekst

Med dette ønsker vi å få ett inntrykk av hvordan du kommuniserer faglig for å beskrive interiørarkitektur, og din evne til å uttrykke deg skriftlig

Oppgave 2

Komposisjon og estetikk

Med dette ønsker vi å se nærmere på hvordan du arbeider formmessig og få ett inntrykk av din estetiske holdning

Oppgave 1 (2)

Oppgave 3

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: