Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i grafisk design.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.


Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes på Bachelor i grafisk design, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du løse en opptaksprøve.

Opptaksprøven består av 5 obligatoriske oppgaver, som må løses og sendes inn i sin helhet for å bli vurderte.

Samle alle oppgavene i én PDF. Lag en skilleside med oppgavenummer for hver oppgave i PDF-en, så det blir lett å finne fram.

Obligatoriske oppgaver

Oppgave 1

Velg en font du liker. Gjør research og skriv en kort tekst om den, der du beskriver dens opphav og karaktertrekk, og hvorfor du liker den. Teksten bør være på ca. 300 ord. Kildeliste kommer utenom de 300 ordene.

Oppgave 2

Gå ut i ditt nærmiljø og finn 9 eksempler på fonter som ligner på den du valgte i oppgave 1. Fotografer disse. Sett opp eksemplene på en plakat og skriv under bildene hvor du fant dem. Valgfritt format.

Oppgave 3

Bruk fonten du har jobbet med i oppgave 1 og 2 til å designe en plakat for en konsert med en artist/gruppe du liker. Valgfritt format.

Innhold på plakaten: Artistens/gruppens navn, konsertens sted og dato, samt eventuelt annen informasjon eller elementer du synes er relevante.

Oppgave 4

Visualiser grotesk. Valgfri teknikk og format.

Oppgave 5

Vis 5 av dine egne arbeider. Disse kan være skoleoppgaver, kundeoppdrag eller selv-initierte prosjekter. Maksimum 2 av arbeidene kan være fotografier. Skriv en kort tekst på ca. 150 ord, som beskriver hvorfor du har valgt å presentere nettopp disse 5 arbeidene.

  Om opptaksprosess og opptaksprøve

  For å bli tatt opp ved Bachelor i grafisk design kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve

  Ved Bachelor i grafisk design skal du levere 5 oppgaver.

  Innlevering av opptaksprøve

  Opptaksprøven leveres elektronisk på Min side for søkereDu må samle alle oppgavesvarene dine i én PDF. Du må derfor være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du laster opp besvarelsen din.

  NB! Ufullstendige besvarelser vil ikke bli vurdert.

  Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

  Tillatte filformater
  Opptaksprøven for Bachelor i grafisk design må leveres som PDF, der alle oppgavene ligger i riktig rekkefølge med skilleark med oppgavenummer mellom. Det er tillatt med forskjellige formater på de enkelte sidene i PDF’en.

  Hvordan levere opptaksprøve

  For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

   Vurdering og rangering

   Opptaksprøven vurderes som en helhet etter kriteriene i tabellen nederst. Poengene du oppnår på prøven blir deretter lagt sammen med poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen, i tråd med de regler Kunnskapsdepartementet fastsetter.

   De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass, de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

   Vurdering av opptaksprøver

   Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 

   Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

   Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

   Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

   KRITERIUM

   BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

   VURDERINGSGRUNNLAG

   Kreativitet

   Her vurderes søkerens evne til nysgjerrighet og nytenkning knyttet til oppgaven, samt evne til å ta relevante designvalg.

   Alle oppgaver

   Formspråk / håndverk

   Her vurderes søkerens evne til å velge relevant formspråk og gjennomføre håndverket i sitt design.

   Alle oppgaver

   Refleksjonsnivå

   Her vurderes søkerens evne til å begrunne sine valg verbalt og visuelt.

   Alle oppgaver

   Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

   Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: