• Opptaksprøven

  Egenvurderingsskjema

  Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. Opptaksprøven består av en audition og et intervju. I tillegg må du levere et egenvurderingsskjema, for å bli kalt inn på audition. 

  Audition

   • Danseklasse i jazzdans. Du trenger ikke å forberede noe eget, koreografi gis på audition.
   • Prøve i sang (inkludert duett). Du skal synge tre sanger;
    1 selvvalgt, 1 fra vår liste og duetten «A little fall of rain».
    Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition.
    Sangene må kunnes utenat.
   • Monolog – fremføres på bokmål eller dialekt, svenske og danske søkere kan bruke eget morsmål.
    Må kunnes utenat.
   • Korsang – sammen med andre auditiondeltakere
   • Kartleggingstest i hørelære – denne prøven påvirker ikke opptaket, men brukes for å kartlegge nivået slik at vi kan tilrettelegge undervisningen fra skolestart.

   Intervju

   Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet. I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen. 

   Hva skal du fremføre?

   • Sang:
    Du skal forberede to sanger – 1 selvvalgt sang og 1 av sangene i listen under. Minst 1 av sangene må være på norsk/skandinavisk, og må kunnes utenat. Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition. Sangene kan gjerne være fra musikal.

    Begge sangene kan velges fra listen under hvis du ønsker det. Det brukes piano som akkompagnement på audition.
   • Duett:
    Synges på norsk sammen med en av studentene ved skolen. Noter til denne finnes 
    under. Det blir ikke tid til å øve sammen med studenten som duetten skal synges sammen med. I duetten «A little fall of rain» synger guttene MARIUS og jentene EPONINE. Enkelte partier er tostemt.

   • Monolog:
    1 av monologene fra listen under skal fremføres. Monologen skal fremføres på norsk – bokmål, nynorsk eller egen dialekt. Svenske og danske søkere kan bruke sitt eget morsmål. (Se under).

   Filer til opptaksprøven kan du laste ned her.

   Enkelte søkere kan bli innkalt til ekstra prøve i løpet av auditiondagen. På en eventuell ekstra prøve skal det fremføres det samme som på audition med mindre noe annet blir avtalt.

  • Vurderingskriterier

   Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

   • Sang:
    Rytmeforståelse, sangteknikk/intonasjon og formidling/interpretasjon

   • Skuespill:
    Tekstforståelse, scenisk tilstedeværelse, bruk av kropp og stemme

   • Dans:
    Rytme, koordinasjon og teknikkforståelse

   Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og sin formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

   Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene. Under opptaksprøven vil kriteriene over vektlegges ulikt avhengig om du søker Musikkteater med fordypning innen sang/skuespillerfag eller Musikkteater med fordypning innen fordypning sang/dans. Alle kandidatene får resultat i løpet av påfølgende uke.

   Kort tid etter opptaksprøven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

  • Viktige frister

   Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak.
   Alle opptaksprøver blir nå gjennomført digitalt.

   Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende gjennomføring og innlevering av sin digitale opptaksprøve.

   Grunnet ferieavvikling, vil opptaksarbeidet bli satt på vent i juli. Søknader vil bli behandlet igjen fra og med uke 31.

   Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og studieprogrammet.

  Filer til opptaksprøven

  Ofte stilte spørsmål 

  Ofte stilte spørsmål