Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til fagskoleutdanningen i musikkteater.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via MinSide for søkere fra og med 12. januar 2023.

For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema som du finner her.

Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student.

Når må jeg søke?

Søk innen 15.februar. For å gjennomføre opptaksprøve/audition i uke 4, søk innen 15.januar. Etter søknadsfristen den 15.februar har vi løpende opptak. 

Når er opptaksprøven?

Opptaksprøvene skjer ved fysisk oppmøte en av dagene i følgende perioder:

 • Auditionperiode 1: Uke 4
 • Auditionperiode 2: Uke 9

Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato og gjennomføring av sin audition.

Hvis du søker etter 15. februar, vil du bli kontaktet av skolens administrasjon om dato for audition.

Opptaksprøven

Opptaksprøven består av en audition og et intervju. 

Audition

  • Danseklasse i jazzdans. Du trenger ikke å forberede noe eget, koreografi gis på audition.
  • Prøve i sang (inkludert duett). Du skal synge tre sanger;
   1 selvvalgt, 1 fra vår liste og duetten «A little fall of rain».
   Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition.
  • Monolog – fremføres på bokmål eller dialekt, svenske og danske søkere kan bruke eget morsmål.
  • Korsang – sammen med andre auditiondeltakere
  • Kartleggingstest i hørelære – denne prøven påvirker ikke opptaket, men brukes for å kartlegge nivået slik at vi kan tilrettelegge undervisningen fra skolestart.

  Intervju

  Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet. I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen. 

  Hva skal du fremføre?

  • Sang:
   Du skal forberede to sanger – 1 selvvalgt sang og 1 av sangene i listen under. Minst 1 av sangene må være på norsk/skandinavisk, og må kunnes utenat. Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition.

   Begge sangene kan velges fra listen under hvis du ønsker det. Det brukes piano som akkompagnement på audition.
  • Duett:
   Synges på norsk sammen med en av studentene ved skolen. Noter til denne finnes
   under. Det blir ikke tid til å øve sammen med studenten som duetten skal synges sammen med. I duetten «A little fall of rain» synger guttene MARIUS og jentene EPONINE. Enkelte partier er tostemt.
  • Monolog:
   1 av monologene fra listen under skal fremføres. Monologen skal fremføres på norsk – bokmål, nynorsk eller egen dialekt. Svenske og danske søkere kan bruke sitt eget morsmål. (Se under).

   Hva må du huske til opptaksprøven?

   • Ta med deg ettersittende treningstøy og egnede sko til danseprøven – forsøk å unngå sterke farger/mønstre
   • Vær godt forberedt. Du bør kunne tekst og sanger
   • Ta med deg kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition
   • Ta med deg mat og drikke

   Enkelte søkere kan bli innkalt til ekstra prøve i løpet av auditiondagen. På en eventuell ekstra prøve skal det fremføres det samme som på audition med mindre noe annet blir avtalt.

   Hvordan vurderes opptaksprøven?
   Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

   • Sang: Rytmeforståelse, sangteknikk/intonasjon og formidling/interpretasjon
   • Skuespill: Tekstforståelse, scenisk tilstedeværelse, bruk av kropp og stemme
   • Dans: Rytme, koordinasjon og teknikkforståelse

   Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og sin formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

   Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene. Under opptaksprøven vil kriteriene over vektlegges ulikt avhengig om du søker Musikkteater med fordypning innen sang/skuespillerfag eller Musikkteater med fordypning innen fordypning sang/dans. Alle kandidatene får resultat i løpet av påfølgende uke.

   Kort tid etter opptaksprøven vil du vil bli kontaktet av skolens administrasjon vedrørende resultat av opptaksprøven.

   Kontaktinformasjon for opptaksprøver

   Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no eller ring til vår resepsjon på tlf. 22 20 90 10

   Opptaksprøveavgift/søknadsavgift

   Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften refunderes ikke ved manglende oppmøte.