Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i Art Direction.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i Art Direction, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve.

Du skal til sammen levere 3 oppgaver, én fra hver kategori under. Kategoriene speiler de tre hovedområdene i utdannelsen vår: Markedskommunikasjon (merkevare & reklamekonsepter), Redaksjonell kommunikasjon (media & TV-konsepter og Visuell kommunikasjon (kunst & designkonsepter). I opptaksprøvene ser vi etter dine evner til å tenke kreativt, å tørre å utfordre deg selv, vise hvem du er og å eksperimentere med forskjellige formuttrykk. Lykke til!  

1. Markedskommunikasjon (merkevare & reklamekonsepter)

Velg én av følgende oppgaver:

a ) Lag 3 Adshel (utendørsplakater) som får folk til å spise mer Maarud Dipmix.
Velg selv hvilken smaksvariant du vil lage reklame for. Avsender er Maarud (logo må med i løsningen)
 

b ) Lag en TikTok-video som får folk til å plukke med seg de single bananene – de som ligger alene igjen i fruktdisken. Målet er å unngå matsvinn. Avsender er Bama

2. Redaksjonell kommunikasjon (media & TV-konsepter)

Velg én av følgende oppgaver:

a ) Finn på ett nytt idékonsept for TV, inspirert av en overskrift du finner på VG.no. Lag en kort trailer på maks 1 min.

b ) Oppsøk et sted du aldri har vært før. Vis oss hva du opplever med maks 5 bilder og en kort tekst til hvert bilde (maks 50 ord per bilde)

3. Visuell kommunikasjon (kunst & designkonsepter)

Velg én av følgende oppgaver:

a ) Lag et selvportrett av søppel/skrot/rot som er ditt. Ta et foto.

b ) Velg en artist du liker. Design en konsertplakat. Valgfri visuell teknikk.

Valgfri visuell teknikk kan være både fysisk og digitalt når ikke annet er oppgitt, som foto, grafisk design, illustrasjon, tegning, maling, collage, modellering, film, animasjon etc.

Det er et krav om at du oppgir alle kilder og referanser du bruker i oppgavene dine.

Opptak til studiet forutsetter at alle oppgavene er levert og bestått. Les mer om søknadsprosess og opptak på våre nettsider.

Informasjon om opptak Bachelor i Art Direction

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i Art Direction kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve 

Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i Art Direction skal du levere 3 oppgaver. 

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på Min side for søkere. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4-filer eller MOV-filer

Dersom det er praktisk mulig, er det fint om flest mulig av oppgavene ligger i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF-fil.

Hvordan levere opptaksprøve

For å levere opptaksprøve må du først søke på studiet. Deretter får du tilsendt en e-post med brukernavn og passord til Min side for søkere. Dette kan ta inntil 24 timer. På Min side for søkere laster du opp opptaksprøven.

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen under. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med de poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen i tråd med de regler departementet fastsetter. De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Idé

Her vurderer vi søkerens evne til å utvikle idéer som vekker oppmerksomhet og fungerer i forhold til innholdet i kommunikasjonsoppgaven.

Alle oppgaver

Virkemidler

Her ser vi etter hvordan de visuelle virkemidlene som er brukt i oppgaven bidrar til å formidle budskapet.

Alle oppgaver

Originalitet

Her vil vi legge vekt på nyskapende idéer, innspill og utforminger.

Alle oppgaver

Refleksjon

Her ser vi etter evnen til å knytte idéer og løsninger opp mot aktuelle samfunnstrender.

Alle oppgaver

Verbalkommunikasjon

I intervjuet ønsker vi å få muligheten til å danne oss et førsteinntrykk av kandidatens potensial når det gjelder dialog, refleksjon og kommunikasjon med medstudenter, oppdragsgivere og fagpersoner.

Intervju

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post: