Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i manus.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i manus, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og evner. For at vi skal kunne vurdere dette, leverer alle søkere en opptaksprøve som består av til sammen tre obligatoriske oppgaver.

Oppgavene leveres i PDF-format, og tekstene samles i ETT hoveddokument med deloverskrifter for hver oppgave. Filen skal navnes «Opptaksprøve Manus» og etternavnet til søkeren.

Dersom « mood board » utarbeides som Powerpoint-fil, er dette en egen fil, også denne merkes med "Opptaksprøve Manus" og søkerens etternavn. 

Oppgave 1: Fortelling

Fortell om en hendelse fra eget liv som gjorde sterkt inntrykk på deg, og som du tenker at kunne danne et utgangspunkt for en kortfilm (en film på 8-12 minutter). Skriv fortellingen som en kort novelle på ca 1500 ord (ca 2-3 sider).  

Format 12 pkt., 1,5 linjeavstand.

Oppgave 2: Dramatisk tekst med visuelt materiale

A. Skriv en scene i «dramatisk form» - altså en tekst med handling, dialog og sceneanvisninger - for minimum to karakterer. Scenen skal ha minst ett vendepunkt, altså et sted der handlingen skifter retning eller noe forandrer seg mellom personene. Sjangervalg er fritt; komedie, drama, spenning, eller annet.

Maks 5 manussider. NB: Ikke benytt sketsjer eller tekster som er skrevet spesifikt for revyfremføring.

B. Sammen med scenen legger du ved et avsnitt tekst – maks en halv side – der du kort beskriver hva slags historie scenen er en del av, og hvorfor du vil skrive akkurat denne historien.

Format tekst: 12 pkt.

C. Ved å samle 2-4 bilder i et «moodboard» skal du gi oss et inntrykk av hva slags visuelt univers du ser for deg for historien din. NB. Bildene skal kun vekke en stemning eller grunnfølelse du ønsker å skape og behøver ikke å vise et konkret sted eller konkrete karakterer.

Format «Moodboard», PDF eller Powerpoint.

Oppgave 3: CV og Presentasjonstekst: Hvem er jeg som skrivende menneske?

Skriv en tekst på maks 1500 ord (2-3 sider) der du forteller hva slags forhold du har til det å skrive og hva det betyr for deg. I etterkant av den personlige teksten legger du til en kort CV som omfatter fødselsår, skolegang/utdanning, kreativt/kunstnerisk arbeid du eventuelt har deltatt i tidligere, annen arbeidserfaring. NB: CV og erfaring er ikke avgjørende for opptak, det er kun informasjon som skal gi oss et mer helhetlig inntrykk av deg. 

I den personlige teksten skal du besvare følgende spørsmål:  

  • Hva slags skrivearbeid har du gjort tidligere (sjanger, sammenheng, nivå)?  
  • Hvorfor vil du studere manusforfatterskap?   
  • Hva slags rolle/funksjon tenker du at en historieforteller kan ha i samfunnet? 
  • Hvilke forventninger har du til manus-studiet?   
  • Hvorfor skal vi velge akkurat deg?   

Informasjon om opptak til Bachelor i manus 2021

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

For å bli tatt opp ved Bachelor i manus kreves:

  • generell studiekompetanse (søkere som er spesielt faglig kvalifisert kan be om unntak fra kravet om generell studiekompetanse – ta i så fall direkte kontakt med studieprogramleder)
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve og intervju

Søkere uten GSK kan vurderes, men må ta direkte kontakt med studieprogramleder i forbindelse med innlevering av opptaksprøve. Kontakt formidles via Opptakskontoret.

Det er kun de kandidatene som har bestått opptaksprøvens tekstoppgaver som går videre til intervjuet. Søker må gjennomføre både prøve og intervju for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i manus er alle de tre oppgavene obligatoriske. De skal samles i en PDF-fil og f ilnavnet skal være «Opptaksprøve Manus» og etternavnet til søkeren. Dersom «moodboard» utarbeides som Powerpoint, kan denne leveres som en egen fil. Fil 2 merkes også med «Opptaksprøve Manus» og søkerens etternavn.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Det leveres én fil der alle oppgavene er samlet, med tydelig merking av hver og en. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument (moodboard) leveres i en PDF-fil
  • Dersom filen blir for stor, kan som nevnt oppgaven som inkluderer bilder ( «moodboard») leveres som en egen PDF-fil

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervju, vurderes etter de kriteriene du finner på neste side. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil de høyest vurderte fra opptaksprøvene bli tilbudt plass. De øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er, ved bestått opptaksprøve, forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Vi rangerer opptaksprøvene etter følgende kriterier:    

Kreativt/dikterisk potensial    

Kreativt/dikterisk potensial vil være synlig både i oppgavene og via intervjuet. Vi ser ikke primært på håndverk og teknikk, men på «stemme» og utviklingspotensial. Det er også viktig er at vi ser et formidlingsbehov hos søkeren – han eller hun må ha «noe på hjertet».    

Arbeidsinnsats og engasjement for faget    

Her ser vi på arbeidsinnsats som er lagt i søknaden, men også på eventuell for-kompetanse som følger av tidligere interesse for fagfeltet eller andre kreative eller kunstneriske felt. Har du hatt interesse for arbeid med kreative uttrykk over tid, vil det være sporbart både i arbeider du leverer og i et eventuelt intervju.    

   

 Generell studiekompetanse