Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i låtskriving og produksjon.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å bli tatt opp til bachelorstudiet i låtskriving og produksjon må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i to deler. Prøvene leder frem til en rangert inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei.  

Sammen med opptaksprøve skal du sende inn et egenvurderingsskjema som du finner her.

Gjennomføring av opptaksprøven

Opptaksprøven din begynner med å sende inn noen arbeider. Disse er beskrevet under del 1. Dersom du går videre fra del 1, så blir du innkalt til del 2. 

Tilbud om studieplass sendes ut i uke 27/28, 2022.

Del 1

Innledende opptaksprøve, sendes inn sammen med søknaden. Begge oppgavene i del 1 skal besvares.

1. Vis oss to arbeider du har laget i løpet av de to siste årene. Dette kan for eksempel være låter, produksjoner, beats eller noe annet du mener vi bør få høre. Beskriv prosessen og på hvilken måte du var involvert i arbeidet. Hvilke tanker og refleksjoner gjør du deg i dag over resultatet? 

Innlevering: Lydfil og tekstfil med arbeider, og prosess- og rollebeskrivelse som tekstfil.

2. Beskriv hvordan du tenker deg at du jobber med låtskriving og tekstproduksjon om fem år. Hvilke erfaringer og kompetanser har du allerede skaffet deg som bidrar til å skape den muligheten? Hva i livet ditt har ført til at du velger å søke hos oss? Maks 750 ord.

Innlevering: Tekstfil.

Del 2

Dersom du går videre etter del 1 med innledende opptaksprøve, blir du kalt inn til del 2. Del 2 foregår i to etapper, der man først skal gjøre to av fem tilsendte oppgaver og returnere dem. I etterkant av denne innsendelsen er man videre innkalt til et intervju.  

Intervju/Samtale

Vi er interessert i å møte deg, arbeidet ditt og basiskunnskapene dine i musikk og produksjon.

Dette må du forberede:

  • Du skal kunne vise oss noe av arbeidet ditt, enten som live solofremførelse, eller på annen, hensiktsmessig måte. Forbered 2-3 ulike låter.
  • Du kommer til å bli testet i grunnleggende musikkunnskap: gehør, notasjon og harmonikk.

Hva skjer ved eventuell sykdom  

Av praktiske grunner kan det ikke holdes av studieplasser i det ordinære opptaket som følge av sykdom i opptaksperioden. Søkere som blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve dersom det er ledig plass på det aktuelle studieprogrammet etter det ordinære opptaket. Søkere som blir syke i forbindelse med en opptaksprøve, må så raskt som mulig sende skriftlig beskjed til studieadministrasjonen vedlagt eventuell søknad om utsatt søknadsprøve. Husk å legge ved legeattest.  

Informasjon om opptak til Bachelor i låtskriving og produksjon

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

For å bli tatt opp ved Bachelor i låtskriving og produksjon kreves:

  • generell studiekompetanse
 (søkere som er spesielt faglig kvalifisert kan be om unntak fra kravet om generell studiekompetanse – ta i så fall kontakt med opptaksavdelingen om dette gjelder deg)
  • gjennomført og bestått todelt opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og en påfølgende samtale. Det er kun de med best poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til samtalen. Både prøve og samtale må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass.

Innlevering av opptaksprøve  

Opptaksprøven leveres elektronisk på Minside.kristiania.no. Du må levere minst en fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som mp3-filer
  • Film leveres som mp4-filer


Vurdering og rangering


Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum bli tilbudt plass, de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier for studieprogrammet 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.


Andre kolonne, Beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt. 

Hvert kriterium vurderes i henhold til skolens karakterskala. Ved flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter det resultatet den enkelte oppnådde ved den samlede opptaksprøven.

Kriterium

Beskrivelse(kvaliteter/kompetanser som vektlegges ved opptak til programmet) 

Vurderingsgrunnlag

Kunstnerisk kompetanse

Musikalitet, originalitet. Musikalsk, tekstlig, kompositorisk- og produksjonsmessig nivå.

Egne arbeider, valgfrie oppgaver, samtale.

Fremføringen av arbeidet

Formidlingen av arbeidet.

Samtale

Musikalske basiskunskaper

Gehør, grunnleggende musikkteori, harmonisk oversikt.

Samtale

Refleksjonsnivå

Musikalsk og produksjonsmessig refleksjon. Personlig refleksjon over valgt studie og muligheter.

Egne arbeider, valgfrie oppgaver, samtale

Fortellerevne/Fortellerteknikk, tekniske og kreative kvaliteter

Evne og teknisk ferdighet til å skape musikalske, tekstlige og produksjonsmessige arbeider.

Egne arbeider, valgfrie oppgaver, samtale