Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i grafisk design.
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

For å lykkes på Bachelor i grafisk design, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du løse en opptaksprøve bestående av tre oppgaver. 

Obligatoriske oppgaver - begge oppgavene skal leveres

Oppgave 1: Velg 2 artister fra listen nedenfor og lag et moodboard for hver artist med visuelle virkemidler, som f.eks. typografi- og bildestil, for hver av sjangrene du mener de representerer. Design så en konsertplakat for hver artist med utgangspunkt i disse visuelle virkemidlene. Plakatenes tekst skal inneholde artistens navn, samt sted, dato og tid for konserten.   

Artistene du kan velge mellom er: 

 • Wolfgang Amadeus Mozart 
 • Hkeem 
 • Bikini Kill 
 • John Cage 
 • Girl in red 

Oppgave 2: Vis 5 av dine egne arbeider. Disse kan være skoleoppgaver, kundeoppdrag eller selv-initierte prosjekter. Maksimum 2 av arbeidene kan være fotografier. Alle arbeidene leveres i en samlet PDF. 

  Legg ved en kort tekst på omkring 150 ord som beskriver hvorfor du har valgt å presentere nettopp disse 5 arbeidene. 

  Valgfrie oppgaver - velg 1 av disse 3 oppgavene

  1. Lag 3 visuelle tolkninger av «fisk» uten å vise en fisk. Gi hver av tolkningene en tittel. 
  2. Mennesker i alle aldre tilbringer mye tid på skjerm. Lag en infografikk som visualiserer skjermbruk.

  3. Fortell om noe du har opplevd ved hjelp av piktogrammer. Piktogrammene arrangeres sekvensielt, som en tegneserie, og skal ikke inneholde ord. Du må tegne piktogrammene selv. Fortellingen bør bestå av minst 5 piktogram. 

   Om opptaksprosess og opptaksprøve

   For å bli tatt opp ved Bachelor i Grafisk design kreves:

   • Generell studiekompetanse
   • Gjennomført og bestått opptaksprøve

   Ved Bachelor i Grafisk design skal du levere 3 oppgaver, bestående av to obligatoriske og én valgfri.

   Innlevering av opptaksprøve

   Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Alle filene du skal levere må lastes opp samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. 

   NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

   Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp. 

   Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

   Opptaksprøve for Bachelor i grafisk design leveres som PDF. Det er fint om alle oppgavene kan legges i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF. 

    Vurdering og rangering

    Hele opptaksprøven vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med de poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen, i tråd med de regler departementet fastsetter.

    De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

    Vurdering av opptaksprøver

    Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 

    Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

    Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

    Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

    KRITERIUM

    BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

    VURDERINGSGRUNNLAG

    Kreativitet

    Her vurderes søkerens evne til
    nysgjerrighet og nytenkning knyttet til oppgaven, samt evne til å ta relevante designvalg.

    Alle oppgaver

    Formspråk / håndverk

    Her vurderes søkerens evne til å velge relevant formspråk og gjennomføre håndverket i sitt design.

    Alle oppgaver

    Refleksjonsnivå

    Her vurderes søkerens evne til å begrunne sine valg verbalt og visuelt.

    Alle oppgaver