Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i dansekunst.

For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema. Det finner du her. 

Fristen for å levere inn egenvurderingsskjema er den samme som søknadsfristen, altså 15. februar.

Opptaksprøven

Opptaksprøven består av praktiske danseklasser i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. I tillegg vil det være en spesialiserings-spesifikk del. Du skal også vise en dansesolo på maks 1,5 minutter, som du enten har laget selv eller som er en innlært koreografi..

Opptak til studiet skjer på bakgrunn av innsendt egenvurderingsskjema og gjennomført opptaksprøve.

Informasjon om opptak Bachelor i dansekunst

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i dansekunst kreves:

 • Generell studiekompetanse
 • Gjennomført og bestått opptaksprøve
 • Søkere med særlig gode danseferdigheter kan gis fritak fra det ordinære kravet om generell studiekompetanse

Innlevering og gjennomføring av opptaksprøve

Du må levere egenvurderingsskjema på minside.kristiania.no, med blant annet informasjon om din dansebakgrunn, for å bli kalt inn til opptaksprøve. Du søker deg inn på spesialisering i enten jazzdans eller samtidsdans. Du må ha forberedt en dansesolo på maks 1,5 minutter der du viser dine styrker og ditt særpreg som danser.

Opptaksprøven i Oslo går over to dager. Første dag er felles for de to spesialiseringene, mens andre dag er separat, på hver sin dag. Vi har i tillegg eksternt opptak i Trondheim. Det er også mulig å sende inn video-opptaksprøve, se egne retningslinjer for dette.

Oslo:

 • Opptak til spesialisering i samtidsdans 31.03.2022 og 01.04.2022
 • Opptak til spesialisering i jazzdans 31.03.2022 og 02.04.202

Trondheim: 

 • Søndag 27.03.2022

Opptaksprøven avsluttes med et intervju, som blant annet omhandler informasjon om dansebakgrunn, motivasjon for å søke og interesse for valgt spesialisering

Vurdering og rangering

Opptaksprøven vurderes av en opptakskomite som rangerer søkerne på bakgrunn av praktisk gjennomføring av opptaksprøve, eventuelt film, og intervju. De best kvalifiserte søkerne vil bli tilbudt plass; de øvrige kvalifiserte søkerne settes på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.  

Vurdering av opptaksprøver

Vurderingskriterier for spesialisering i samtidsdans 

I vurderingen legges det vekt på: 

 • God danseteknisk grunnkompetanse, med særlig vekt på grunnprinsipper i samtidsdans  
 • Tilstedeværelse, formidlingsevne og individualitet  
 • Evne til å tilegne seg fastlagt materiale og til å arbeide utforskende og selvstendig i improvisasjon 
 • Danseteknisk og kunstnerisk utviklingspotensial 
 • Fysiske forutsetninger nødvendig for gjennomføring av studiet, samt vilje til å takle et stort arbeidspress 
 • Interesse for samtidsdansens særpreg, egenart og arbeidsformer 

Vurderingskriterier for spesialisering i jazzdans 

I vurderingen legges det vekt på: 

 • God danseteknisk grunnkompetanse, med særlig vekt på grunnprinsipper i jazzdans 
 • Musikalitet og rytmeforståelse 
 • Evne til å tilegne seg fastlagt materiale samt formidlingsevne og individualitet i fysisk språk 
 • Danseteknisk og kunstnerisk utviklingspotensial 
 • Fysiske forutsetninger nødvendig for gjennomføring av studiet, samt vilje til å takle et stort arbeidspress 
 • Interesse for jazzdansens særpreg, egenart og ulike stiler