Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til fagskoleutdanningen i dans. 

For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema. Det finner du her. 

Portrettbilde av deg selv laster du opp sammen med dette skjemaet i opptaksprøveportalen på Min side for søkere, under knappen «Lever opptaksprøve».

Alle søkere til utdanningen må gjennomføre opptaksprøve for å bli tatt opp som student. 

Når må jeg søke?

Løpende opptak. 

Når gjennomføres opptaksprøven?

Etter at den den enkelte søker har sendt inn sin søknad, så blir den kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato for audition.

Opptaksprøve: 

Opptaksprøven består av en audition og et intervju. 

Audition

 • Audition består av danseklasser i jazzdans og moderne/scenisk dans samt ditt valgemne. Valgemne er klassisk ballett eller hip/hop/kommersiell dans.
 • All koreografi blir gitt av skolens dansepedagoger denne dagen. Det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi. Møt opp i god tid på auduiondagen du får tildelt og sørg for å være fort oppvarmet før audition starter. 

Intervju

I tillegg til audition vil det bli gjennomføre et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og egnethet til å gjennomføre studiet. Under intervjuet vil du få mulighet til å fortelle litt om deg selv, din bakgrunn, motivasjon og forventninger til utdanningen. 

Hva må du huske til audition? 

 • Egnet fottøy til din audition
 • Mat og drikke
 • Ettersittende dansetøy

Vurderingskriterier

Alle søkere skal ha audition i og vurderes i jazzdans og moderne/scenisk dans + valgemnet du har valgt (Klassisk ballett eller Hip Hop / Kommersiell dans). Alle søkere skal ha audition i totalt tre retninger.

Ved deltakelse på opptaksprøve (audition) vurderes søkeren etter følgende kriterier:

 • Jazzdans:
  Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse
 • Moderne scenisk dans:
  Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse, rytme & dynamikkforståelse

I tillegg vurderes søkeren på følgende kriterier ut fra aktuelt valgemne:

 • Valgemne klassisk ballett:
  Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse
 • Valgemne hiphop/kommersiell dans:
  Uttrykk & egenart, koordinasjon, rytme og dynamikkforståelse

Studenten blir også vurdert på sitt kunstneriske potensiale, utviklingspotensiale og formidlingsevne. Det gjennomføres i tillegg et personlig intervju vedrørende søkerens motivasjon for utdanningen.

Opptakskomitéen rangerer alle søkerne med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering ut fra de ovennevnte kriteriene.

Du vil bli kontaktet vedrørende resultat av din opptaksprøve. 

Søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften refunderes ikke ved manglende oppmøte.

Kontakt- og opptaksprøveinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til søknad eller audition er du velkommen til å ta kontakt på akademiet@baardar.no.