Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i Retail design. 
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Alle oppgavene er obligatoriske. Til sammen skal du levere 3 oppgaver. 

Oppgave 1

Nordmenn har vært glade i bananer over lang tid, og det er den frukten vi spiser aller mest av i Norge. En vanlig nordmann spiser 17 kilo i året, og til sammenligning spiser en apekatt 16 kilo i året! Lag en butikk fysisk eller nettbasert, hvor banan er temaet (fri teknikk).

Oppgave 2 (velg mellom A eller B)

A. Makeup Mekka er en nettbutikk som selger billig sminke og skjønnhetsprodukter, som ikke er blitt testet på dyr. De ønsker nå å lage en liten, fysisk stand med noen av deres produkter til Øyafestivalen. Vis oss hvordan denne standen ville sett ut (fri teknikk).

B. Norwegian Rain er et norsk merke, som lager prisvinnende vanntett ytterklær i hovedsak for menn. Klesmerket blander høyfunksjon med skredderhåndverk. De ønsker nå å lage en liten fysisk stand med noen av deres produkter til Øyafestivalen. Vis oss hvordan denne standen ville sett ut (fri teknikk).

Oppgave 3

Visualiser og forklar din beste handleopplevelse (i butikk eller på nett). Hva kjøpte du? Hvor? Og hvorfor var det så bra? (Var det selve produktet? Butikk- og/eller restaurantinteriøret? Nettsiden? Eller kanskje betjeningen?) (Fri teknikk). Fri teknikk: Du kan tegne, male, benytte deg av foto, lage moodboard/collage, eller løse oppgaven digitalt. Eller noe helt annet. Husk å ha det gøy med oppgavene. Opptak til studiet forutsetter innsendt og bestått opptaksprøve. Les mer om søknadsprosess og opptak på våre nettsider.

Informasjon om opptak Bachelor i Retail Design 

Om opptaksprosess og opptaksprøve

For å bli tatt opp ved Bachelor i Retail Design kreves:

  • Generell studiekompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i Retail Design skal du levere 3obligatoriske oppgaver.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din. NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven

Når du skal levere opptaksprøvefiler, kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
  • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
  • Lydopptak leveres som MP3-filer
  • Film leveres som MP4-filer eller MOV-filer

Dersom det er praktisk mulig, er det fint om flest mulig av oppgavene ligger i en samlet PDF-fil i riktig rekkefølge. Forskjellige formater på de enkelte sidene er tillatt i en og samme PDF-fil.

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner i tabellen. De poengene du oppnår ved prøven blir deretter lagt sammen med de poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen, i tråd med de regler departementet fastsetter. De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.  

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

KRITERIUM BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE VURDERINGSGRUNNLAG
Idé Her vurderer vi søkerens evne til å utvikle ideer som vekker oppmerksomhet og fungerer i forhold til innholdet i kommunikasjonsoppgaven. Alle oppgaver
Virkemidler Her ser vi etter hvordan de visuelle virkemidlene som er brukt i oppgaven bidrar til å formidle budskapet. Alle oppgaver
Originalitet Her vil vi legge vekt på nyskapende idéer, innspill og utforminger. Alle oppgaver
Refleksjon Her ser vi etter evnen til å knytte ideer og løsninger opp mot aktuelle samfunnstrender. Alle oppgaver
Verbalkommunikasjon I intervjuet ønsker vi å få muligheten til å danne oss et førsteinntrykk av kandidatens potensial når det gjelder dialog, refleksjon og kommunikasjon med medstudenter, oppdragsgivere og fagpersoner. Intervju