Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til fagskoleutdanningen i musikkdesign
Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Alle søkere til musikkdesignstudiet må levere opptaksprøve for å bli tatt opp som student. Prøven består av to oppgaver og skal vise studentens musikalske erfaring og interesse. Basert på denne tar vi opp studenter som viser personlig engasjement og anlegg for studiet.

Oppgave 1: Demo

Lyd- eller videofiler som viser din musikalske bakgrunn/erfaring.

Eksempel på hva du kan laste opp er:

  • Musikk/låter/produksjon du har laget eller bidratt på.
  • Lyd- eller videoopptak av deg selv, eksempelvis gjort med mobil, der du spiller et instrument eller synger/rapper.
  • Øvingsopptak/liveopptak fra band/orkester/kor du spiller eller synger i.

Begrens demoen til maks 10 minutter.

Oppgave 2: Motivasjonssøknad

Følgende oppgave kan leveres skriftlig eller som video av deg selv hvor du svarer på følgende spørsmål:

a) Hvem er du og hvilken musikalsk bakgrunn har du? (Oppvekst, videregående utdanning og evt. annen erfaring, musikalsk aktivitet)
b) Hva hører vi på demoen (oppgave 1) som du har lastet opp? Hvordan viser dette frem din musikalske erfaring/bakgrunn?
c) Hvorfor har du valgt å søke på Musikk- design på Fagskolen Kristiania?

Vurderingskriterier

Den faglige vurderingen av arbeidsprøvene gjøres internt av faglige, ut fra følgende kriterier:

  • Søker viser interesse for musikk/lyd, og erfaring fra musikalsk aktivitet.
  • Søker viser gjennom demo og motivasjonssøknad interesse for å gjøre musikk og lyddesign til en karrierevei.

Innlevering

Teknisk kvalitet på vedlagt opptak fra øving/ fremføring vektlegges ikke, så lenge materialet dokumenterer egen musikalsk aktivitet. Du kan dermed bruke kamera og/eller lydopptaker på mobil, dersom du ikke har annet utstyr tilgjengelig.

Demo og motivasjonssøknad leveres elektronisk på minside for søkere. Du må levere minst én fil per oppgave, og alle filene må lastes opp samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle filene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp motivasjonssøknaden og demoen din.

NB: Opplastingen kan ta flere minutter, avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet.

Vi ber deg om å være tålmodig. La maskinen arbeide, ikke last inn siden på nytt eller andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

  • Tekst/tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil.
  • Bilder leveres som JPG- eller JPEG-filer.
  • Lydopptak leveres som MP3-filer.
  • Film leveres som MP4-filer.

Slik leverer du opptaksprøven din

Les mer om hvordan du leverer opptaksprøven din her.

-

Trenger du hjelp eller assistanse kan du kontakte våre studentambassadører: