Smittetallene i Oslo og Viken, der studien skal foregå, ligger på et høyt nivå og vi opplever at treningssentre, svømmehaller, Pusterommet og andre aktiviteter er stengt ned eller har begrenset tilgjengelighet, slik at deltakerne i studien ikke kan leve som normalt - og dette kan påvirke resultatene i studien. Dette gjør at vi kan få en gruppe, den som får akupunktur, blir bedre ivaretatt enn kontrollgruppen som har et redusert tilbud og begrenset sosial aktivitet. Dette vil kunne gi store feilkilder i forskningsprosjektet om vi setter i gang nå.

Dersom smittetrykket holder seg høyt fremover vil vi kunne risikere en total nedstengning slik som i mars. Dette vil kunne påvirke resultatene i akupunktur-behandlingsgruppen, da det er viktig at de 12 behandlingene blir gitt regelmessig og uten opphold. Vi har derfor gjort en vurdering at vi avventer oppstart til 2021.

Les mer om AcuBreast-studien her.