Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere. I tillegg ønsker vi å registrere mulig effekt på andre symptomer relatert til senskader av kreftbehandling, som også kan påvirke fatigue (hetetokter, livskvalitet, angst, depresjon, søvn og søvnighet). 

250 kvinner blir tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør utdannet med en Bachelor i akupunktur fra Høyskolen Kristiania. De får en til to behandlinger ukentlig. Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Alle deltagere vil få skriftlig informasjon når studie resultatene foreligger.

Deltakerne skal leve som normalt, men de som er i kontrollgruppen kan ikke oppsøke akupunktør eller en annen terapeut for behandling for fatigue i studietiden. Alle deltakere i studien kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. Alle tiltak av denne karakter vil bli registrert. Alle deltakerne vil i tillegg fylle ut flere spørreskjemaer ved studiestart, etter avsluttet behandling og etter seks måneder. 

Utfylling av spørreskjemaene i begynnelsen- og ved avslutningen av studiet kan være tidkrevende, og vi anbefaler at ca. 30-45 minutter settes av til dette. I tillegg anbefaler vi at registeringen av hetetokter gjøres regelmessig f.eks. hver kveld før du går til sengs. Hver morgen er det lurt å registrere hvor mange hetetokter du har hatt i løpet av natten. Deltakerne som får akupunkturbehandling vil i tillegg registrere eventuelle bivirkninger av behandlingen.

Studien som strekker seg over tre år vil også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue.

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du være ferdig med kreftbehandlingen. Du kan ikke delta hvis du bruker blodfortynnende medisin, er under behandling for anemi, er under palliativ behandling, var plaget med fatigue før kreftdiagnosen eller benytter akupunkturbehandling.For å kunne delta i studien kan du ikke være gravid ved oppstart eller planlegger å bli gravid i løpet av behandlingsperioden.

Hva innebærer studien?

Dersom du oppfyller kriteriene i studien, og velger å delta, vil du bli bedt om å signere et samtykkeskjema og møte på et tidspunkt som passer for deg på Høyskolen Kristiania som ligger sentralt i Oslo sentrum, Prinsensgate 7-9 for å fylle ut et sett med spørreskjemaer.

Når behandlingen er avsluttet vil deltakerne på nytt registrere fatigue og andre helsedata gjennom spørreskjemaer. Tolv uker etter at deltakerne i kontrollgruppen hadde sitt første oppmøte på høyskolen må de utfylle spørreskjemaer på nytt. Dette gjentas for alle deltakere tre mnd senere. Alle spørreskjemaene er velkjente i bruk når man forsker på fatigue/tretthet hos brystkreft overlevere.

Du vil bli tilfeldig fordelt i en av to grupper. Den ene gruppen (akupunkturgruppen) får 10-12 akupunkturbehandlinger hos en akupunktør (ca. 1-2 behandlinger ukentlig). Akupunkturbehandlingen er gratis for deltakerne. Den andre gruppen (kontrollgruppen) får ingen behandling mens studien pågår. Deltakerne i kontrollgruppen kan ikke benytte akupunktur i studietiden. Når behandlingen er avsluttet vil deltakerne på nytt registrere fatigue og andre helsedata gjennom spørreskjemaer. 12 uker etter at deltakerne i kontrollgruppen hadde sitt første oppmøte på høyskolen må de utfylle spørreskjemaer på nytt. Dette gjentas for alle deltakere tre mnd senere. Alle spørreskjemaene er velkjente i bruk når man forsker f.eks. på fatigue/tretthet hos brystkreft overlevere.

AcuBreast-studien er finansiert av Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.