Høyskolen Kristiania tilbyr landets eneste høyskoleutdanning innen akupunktur. Utdanningen består av en bachelorgrad med en påbygningsmulighet på 60 studiepoeng. Utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i høyere utdanning (NOKUT). Høyskolen Kristiania har utviklet et forskningsmiljø som er internasjonalt anerkjent, og en pedagogikk som er tett på praksisfeltet.

Det har siden 2003 blitt avlagt 10 doktorgrader ved norske universiteter, knyttet til akupunktur i Norge.

Norges eldste og største fagforening for akupunktører, Akupunkturforeningen, ble stiftet i 1978. Pr. 31.12.2019 hadde Akupunkturforeningen 479 medlemmer fordelt over hele landet. Akupunktører som søker medlemskap i Akupunkturforeningen må dokumentere minimum 240 studiepoeng, hvorav minimum 120 studiepoeng er akupunkturfag og 90 studiepoeng i medisinske fag.

Bruk av akupunktur blant den norske befolkningen

En undersøkelse som utføres annehvert år av Nasjonalt Forskningssenter innenfor Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), fant at 36 prosent av de spurte brukte alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av 2016, 3,6 prosent av disse svarte at de bruker akupunktur - 28 prosent av disse var menn. Dette viser en nedgang i andelen brukere fra sammenlignbare tall i 2012 og 2014.

I 2012 gjennomførte Opinion Perduco og Akupunkturforeningen en undersøkelse der 28 % av de spurte oppga å ha oppsøkt akupunktør i løpet av det siste året. Nakkeproblemer, betennelse i sener og muskler, ryggsmerter/isjias, hodepine/migrene, astma, allergi, bihuler og luftveisinfeksjoner var årsak til at de oppsøkte akupunkturbehandling. De fleste som fikk behandling har en kronisk sykdom. 53 % oppgir at de ble bedre eller helt frisk som følge av behandlingen for den siste lidelsen. 

Vitenskapelig dokumentert effekt

Forskning på akupunktur som en medisinsk behandlingsmetode har vokst eksponentielt de siste 20 årene, og har hatt en dobbelt så stor økning som forskning på konvensjonell medisin. I løpet av denne perioden har det blitt publisert over 13.000 studier utført i 60 land, inkludert hundrevis av meta-analyser som oppsummerer resultatene fra tusenvis av menneske- og dyrestudier. Et bredt utvalg av kliniske områder er undersøkt, som smerter, bivirkninger etter kreftbehandling, graviditet, hjerneslag, psykiske lidelser, søvnforstyrrelser og inflammasjon for å nevne noen. Ikke bare antallet, men også kvaliteten på akupunkturforskningen har økt i disse årene. Forsker Stephen Janz uttaler: “It is no longer possible to say that the effectiveness of acupuncture can be attributed to the placebo effect, or that it is useful only for musculoskeletal pain»

Studier viser at akupunktur er en trygg behandlingsform, spesielt når den er utført av kvalifiserte akupunktører, og har også vist seg å være kostnadseffektiv ved enkelte lidelser. En studie publisert i PAIN,viser effekt på smertelindring ett år etter at etter at behandlingen er avsluttet, noe som betyr at effekten av behandlingen på smerter ser ut til å vedvare.

Kliniske retningslinjer og akupunktur

I en nylig publisert studie beskriver forfatterne totalt 2189 anbefalinger av akupunktur i kliniske retningslinjer, knyttet til 107 forskjellige smertetilstander og 94 forskjellige ikke-smertetilstander. Disse anbefalingene er basert på kritisk evaluert forskning. Flere kliniske retningslinjer anbefaler akupunkturbehandling for bivirkninger av kreftbehandling, som kvalme etter kjemoterapi, fatigue og Tamoxifen-induserte hetetokter. Dana Farber Cancer Institute, MC Anderson og flere anerkjente kreftsentre i USA bruker akupunkturbehandling for disse plagene.

I Norge er det nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur ved uspesifikke kroniske lave korsryggsmerter, polynevropati, kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme samt svangerskapskvalme og temporomandibulærdysfunksjon (TMD). Akupunktur anbefales mot migrene i akuttveilederen i nevrologi for nevrologer, og legemiddelhåndboken anbefaler akupunktur ved bekkenløsning, spenningshodepine og kvalme (10-16). Kliniske retningslinjer tar hensyn til flere faktorer; som størrelsen på behandlingseffekten, bivirkninger av behandlingen og kostnadseffektivitet.

Det ble funnet et betydelig høyere antall anbefalinger for bruk av akupunktur i de kliniske retningslinjene enn det som er kjent innen akupunktur- eller medisinske miljøer. Det er nødvendig å utvikle bedre implementering av anbefalingene for bruk av akupunkturbehandling av ulike typer plager og lidelser.

Akupunktur i verden

Akupunktur er regulert i store deler av Europa. Et eksempel på dette er Portugal hvor akupunktører er autorisert helsepersonell. Dette gjelder også Australia, noen stater i Canada og USA. I Kina, Japan, Korea, Vietnam og Israel er akupunktur en integrert del av det offentlige helsevesenet. I Danmark har det kommet en ny lovendring og SOU i Sverige.

Det ingen spesifikke krav i Norge til utdanning til en som gir akupunkturbehandling. Dette kan være en risiko for pasientsikkerheten i form av utilstrekkelig og feil behandling.

Referanser

Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769 10.

Fønnebø, V., 2016. NAFKAM-undersøkelsen 2016. [online] The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM), UiT The Arctic University of Norway. 

Guo Y, Zhao H, Wang F, Li SN, Sun YX, Han MJ, Liu B. Recommendations for acupuncture in clinical practice guidelines of the national guideline clearinghouse. Chin J Integr Med. 2017 Nov;23(11):864-870. doi: 10.1007/s11655-016-2750-4. Epub 2017 Jan 24.

Choi Ty, et al. Acupuncture for Managing Cancer-Related Insomnia: A systematic Review of Randomized clinical trials. Integr Cancer Ther 2017 Jun:16(2):135-146.

Dong B, et al. The efficacy of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic Review and Meta-Analysis. Biomed Res Int.2017:9614810. 

Huijuan C, et al. Acupuncture for Treatment of Insomnia: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Altern Complement Med. 2009 Nov; 15(11): 1171–1186.

Ma, Y., Dong, M., Zhou, K., Mita, C., Liu, J. and Wayne, P.M., 2016b. Publication Trends in Acupuncture Research: A 20-Year Bibliometric Analysis Based on PubMed. PloS one, 11(12), p.e0168123.

MacPherson H, et al. Acupuncture for Chronic Pain and Depression in Primary Care: A Programme of Research. Programme Grants Appl Res 2017;5(3).

Salomonsen LJ, Skovgaard L, la Cour S, Nyborg L, Launsø L, Fønnebø V. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals: BMC Complement Altern Med. 2011 Jan 18;11:4. doi: 10.1186/1472-6882-11-4.

Vickers AJ, et al 2018. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis. Pain 2018;19/05:455-474.

Wiesener S, Salamonsen A and Fønnebø V. Which risk understandings can be derived from the current disharmonized regulation of complementary and alternative medicine in Europe? Wiesener et al. BMC Complementary and Alternative Medicine (2018) 18:11 DOI 10.1186/s12906-017-2073-9

http://www.muskelskjeletthelse.no/wp-content/uploads/2016/06/Nasjonale-kliniske-retningslinjer-korsryggsmerter-2007-Fullversjon.pdf

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/palliasjon/4.symptomer-og-tilstander/kvalme/behandling

http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/migrene/migrene2/

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19548

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/9529

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/19493

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibuler-dysfunksjon-tmd/seksjon?Tittel=behandlingstiltak-ved-tmd-2384

www.akupunktur.no

www.nhi.no