Åpenhetsloven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos underleverandører og andre forretningspartnere.

Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende hos oss i Kristiania og det er også noe vi forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir nye føringer til vårt allerede pågående og spennende arbeid for ansvarlighet.

Rapporten omfatter alle selskaper der Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensens Stiftelse har 100% eierandel pr 31. desember 2022. Rapporten er styrebahandlet i samtlige selskaper omfattet av åpenhetsloven og protokoll er signert av styrene. 

Dersom du har spørsmål om vårt arbeid med Åpenhetsloven eller rapporten du kan lese over, send inn skjema under: 

Skjemaet er sendt inn. Vi kontakter deg innen rimelig tid, men maksimalt 3 uker. 

Jeg samtykker at Høyskolen Kristiania kan oppbevare den informasjonen jeg har oppgitt