Åpenhetsloven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos underleverandører og andre forretningspartnere.

Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende hos oss i Kristiania og det er også noe vi forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir nye føringer til vårt allerede pågående og spennende arbeid for ansvarlighet.

Rapport 2023 - Åpenhetsloven

Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven
Last ned rapport

Denne rapporten gjelder for Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse og Fagskolen Kristiania AS. Begge selskap er omfattet av Åpenhetsloven. Rapporten gjelder for regnskapsåret 2023. Rapporten er styrebehandlet i begge selskaper og protokoll er signert av styrene.

Tidligere rapporter

Dersom du har spørsmål om vårt arbeid med Åpenhetsloven eller rapporten du kan lese over, send inn skjema under: 

Skjemaet er sendt inn. Vi kontakter deg innen rimelig tid, men maksimalt 3 uker. 

Jeg samtykker at Høyskolen Kristiania kan oppbevare den informasjonen jeg har oppgitt