Dato: Torsdag 6. juni

Tid: Kl. 08.00 - 09.30

Sted: Tollbugata 34, Oslo

Gratis påmelding her!

Det at rekrutteringsbransjen er full av hemmelighetskremmeri har stor betydning for hvilke kriterier det ansettes etter, hva som gjør en kandidat aktuell eller uaktuell, og hvem som ender opp med å få jobbene.

Likevel er det overraskende lite forskning på dette, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig underpublisert er «headhunting», eller såkalt «executive search».

I dette frokostseminaret spør vi hvilke konsekvenser denne kunnskapsmangelen har for samfunnet, for den enkelte, og for bransjen som helhet?

Program

  • 08.00 - 08.30: Enkel frokost og registrering 
  • 08.30 - 08.35: Velkommen 
  • 08.35 - 08.50: Headhunting: hemmelige tjenester

Dosent i HR og arbeidsliv ved Kristiania, Elin Ørjasæter, og avdelingsleder i rekrutteringsbyrået Cruit AS, Maria Molvær Nesseth, har begge jobbet med «headhunting». I praksis betyr det å lete aktivt og være i kontakt med kandidater for å få dem inn i en ny stilling.

Headhunting er vanlig for lederstillinger og headhunterne har derfor en viktig rolle som portvoktere til jobbene. Men hvordan jobber de, og hva slags yrkeskodeks følger de?

Til tross for at det er stort omfang av denne virksomheten i det norske arbeidsmarkedet, er det overraskende lite forsket på og kartlagt som fenomen. Både lærebøker og forskningsartikler glimrer med sitt fravær, og Nesseth og Ørjasæter spør derfor i sin innledende tale: hvorfor er det så lite forskning på headhunting?

  • 08.50 - 09.30: Panelsamtale: Headhunting: En oversett bransje med stor betydning

Panel

  • Maria Molvær Nesseth, avdelingsleder, Cruit AS
  • Christopher Ringvold, leder for FINN Jobb, Schibsted
  • Ingrid Melbye Olsen, kommersiell leder, Hammer & Hanborg
  • Sverre Haugen, partner, MeyerHaugen
  • Moderator: Jon Rogstad, professor, OsloMet

Arrangementet vil også bli streamet og tilgjengelig via denne lenken. 

Om innledere og panel

Elin Ørjasæter

Elin Ørjasæter er dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, institutt for ledelse og organisasjon. Hun underviser i fagene Strategisk HR og personalledelse, Tilknytningsformer i fremtidens arbeidsliv og Bemanningsstrategier. Ørjasæter er også hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet Kristiania og skriver jevnlig saker om arbeidsliv i dagspressen. Ørjasæter er utdannet samfunnsgeograf og har yrkesbakgrunn som fagforeningsforhandler, personaldirektør og økonomikommentator, og har skrevet en rekke bøker innen ledelse og arbeidsliv.

Maria Molvær Nesseth

Maria Molvær Nesseth er seniorrådgiver og avdelingsleder i rekrutteringsbyrået Cruit AS. Hun spesialiserer seg innen Tech- og IT-rekruttering, og har rekruttert alt fra utviklere til direktører i både privat og offentlig sektor. Hun holder også forelesninger og kurs, blant annet ved Kristiania, og skriver for tiden en lærebok om headhunting. Maria har en bachelor innen HR og personalledelse fra Høyskolen Kristiania.

Christopher Ringvold

Christopher Ringvold har lang erfaring fra ledende roller i Schibsted, der han for tiden er leder for Finn Jobb. Tidligere har han vært manager hos Bekk Consulting AS, der han ledet prosjekter innenfor strategiutvikling, innovasjon, prosessforbedring, kostnadsbesparelser og endringsledelse. Ringvold har utdanning innen økonomi og informatikk fra Norwegian School of Economics (NHH), Boston University, og UiO.

Ingrid Melbye Olsen

Ingrid Melbye Olsen er kommersiell leder og senior rekrutteringsrådgiver hos Hammer & Hanborg. Hun har bred erfaring med komplekse leder- og spesialistrekrutteringer til privat og offentlig sektor. I tillegg til rekrutteringsrollen holder hun også foredrag og kurs for både næringsliv og studenter på universiteter og høyskoler. Hun har en bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI og flere års erfaring fra ulike roller innen markedsføring og kommunikasjon fra næringslivet.

Sverre Haugen

Sverre Haugen er en av Norges mest synlige fagpersoner innen rekruttering. Han er medgründer av rekrutteringsselskapet MeyerHaugen, hvor han jobber som partner og hodejeger. Han er en aktiv foredragsholder innen temaer som rekrutteringskommunikasjon, relasjonsbygging og motivasjonsteori. I tillegg har han skrevet boka Jobbsøkerkoden (2016)

Jon Rogstad

Jon Christian Rogstad er doktor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved FAFO. Rogstad har ledet Norsk sosiologforening og er nå redaktør for Sosiolognytt. Han er kjent for sitt arbeid med det flerkulturelle samfunnet, spesielt innenfor områder som diskriminering, arbeidsmarked og politisk deltakelse. Rogstad har også bidratt med flere bøker, inkludert Sist blant likemenn (2001) og Demokratisk fellesskap (2007).