Se også vår introduksjonsvideo for hvordan å bruke Oria og finne frem i bibliotekets samling.

Enkelt søk

Søkefeltet i Oria fungerer litt som et Google-søk; her kan du skrive inn den informasjon du har om dokumentet du ser etter, eller kombinere søkeord for emnet du er interessert i.

I nedtrekksmenyen til venstre for søkefeltet velger du hvilken "samling" du vil søke i, dvs. i Høyskolen Kristiania (standard), Norske fagbibliotek eller i HK digital, som er høyskolens elektroniske dokumenter. 

For mange treff?

Hvis du får for mange treff, kan du avgrense med valgene på høyre side, f.eks. under "Materialtype" til å vise kun bøker eller kun artikler, eller under "Språk" til ønsket språk, osv. Merk at disse valgene oppheves når du gjør et nytt søk. Hvis du vil fortsette å søke etter f.eks. trykte bøker på norsk, kan du låse valgene med hengelåsen (Husk alle filtre).

Hvis du skriver inn flere søkeord, vil du få treff på dokumenter som inneholder alle søkeordene. På den måten avgrenser du til færre og mer relevante treff. For eksempel, når du søker etter en bestemt bok er det lurt å skrive inn både etternavnet til forfatter, og noen ord fra tittelen.

Du kan bruke anførselselstegn for å avgrense til en bestemt frase, for eksempel «measurement instruments». Da vil du unngå dokumenter der uttrykkene "measurement" og "instruments" opptrer hver for seg. 

For få treff?

Hvis du ikke får relevante treff, kan det være lurt å reformulere søket:
- finnes det synonymer til begrepet du har brukt?
- kan du bruke færre søkeord?
- finnes det mer generelle termer for det du er interessert i?

Trunkering kan også gi flere treff; da setter du et asterisktegn * bak stammen på ordet. Det vil gi treff på ordstammen med ulike endelser. Instrument* vil f.eks. gi treff på instrument, instruments, instrumentation, instrumentalist osv.

Det kan også være lurt å velge "Norske fagbibliotek" i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Kanskje andre bibliotek har dokumentet du søker etter. Da kan det bestilles fjernlån.

Avansert søk

Du kan også velge å bruke Avansert søk på høyre side av søkeboksen. Husk også her å velge om du kun vil ha treff fra høyskolebiblioteket, HK digital eller utvide til Norske fagbibliotek.

Med avansert søk kan du kombinere ulike felt som tittel, forfatter, emne, ISBN m.m. sammen med OG, ELLER, IKKE og andre avgrensinger.

Finner ikke?

Dersom boken du leter etter ikke ikke finnes i hverken Høyskolen Kristiania eller Norske fagbibliotekhar du en mulighet til. Trykk på fanen "Finner ikke?" og fyll ut skjemaet for å bestille den.

Fanene øverst

Øverst på Oria-siden finner du flere faner, hvor du kan søke etter eller bla i en alfabetisk liste over hhv. e-tidsskrifter, databaser og ressurser og verktøy.

Du kan også finne mange flere søketips- og teknikker på Søk&Skriv.

Spør en av bibliotekarene eller send e-post til biblioteket@kristiania.no hvis du ikke får søkt opp en referanse eller har andre spørsmål om Oria.