Ønsket hjemmebibliotek*
Jeg ønsker tilgang til biblioteket i rollen som...*
Har du en aktiv FEIDE-bruker ved HK?
Har du fått utstedt et personlig adgangskort fra HK med strekkode?

Godkjenning av bibliotekets reglement*

Les bibliotekets reglement og personvernerklæring for biblioteksystemet Oria her.

Godkjenning av bibliotekets reglement*

Les bibliotekets reglement og personvernerklæring for biblioteksystemet Oria her.

Jeg har lest og godkjent reglementet