Lars Dehli

    • Førstelektor
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Lars Dehli har tatt profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo og UC Berkeley. Han er klinisk psykolog M.N.P.F. og førstelektor ved Høyskolen Kristiania.

Han er videreutdannet i kognitiv og metakognitiv terapi ved Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi, og han holder jevnlig kurs i dette for psykologer, leger, sykepleiere, ledere. Han har skrevet flere vitenskapelige artikler om slik behandling. Han driver firmaet Memento Studier (www.mementostudier.no) som tilbyr videreutdanning for psykologer, leger og sykepleiere.

Han ble tildelt Bjørn Christiansens Minnepris for særlig betydningsfullt faglig bidrag fra
Norsk Psykologforening (http://psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=117723&a=3).
Han driver ved siden av firmaet UpPsych (www.uppsych.com) som utvikler digitale verktøy for psykologiske problemer.

Lars har sammen med Torkil Berge og Elin Fjerstad skrevet boka
“Energityvene – hvordan håndtere utmattelse i sykdom og hverdag” på
Aschehoug (https://www.aschehoug.no/Nyheter/Energityvene-som-stjeler-livskvaliteten-vaar).

Ansatte detaljer