Go to main content

Ole Petter Hjelle

  • Førstelektor
  • Institutt for helsevitenskap
  • School of Health Sciences
OlePetter.Hjelle@kristiania.no
922 04 598