Hanne Stavelie

    • Høyskolelektor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Hanne Stavelie er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i internasjonal kommunikasjon og kulturforståelse, forretningsetikk, forhandling og påvirkning, ledelse og arbeidsliv. Hun har hovedfag i spansk og en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid. Stavelie er engasjert i skolens internasjonaliseringsarbeid, blant annet gjennom tilrettelegging for internasjonal praksis og emner for ut- og innveksling.

Ansatte detaljer