Go to main content

Hilde Rustad

  • Førsteamanuensis
  • Instituttet Norges Dansehøyskole
  • School of Arts, Design and Media
Hilde.Rustad@kristiania.no
417 83 535

Bakgrunn

Hilde Rustad er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, institutt Norges dansehøyskole, og underviser i danseimprovisasjon, kontaktimprovisasjon, teori og forestillingsarbeid. Rustad har skrevet flere bokkapitler, samt en rekke artikler som er publisert i tidsskrifter både nasjonalt og internasjonalt. Rustads forskning omhandler hovedsaklig danseimprovisasjon, kontaktimprovisasjon, dans og alder, dans i kroppsøvingsfaget, og kropslig læring.