Hilde Rustad

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for scenekunst
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Hilde Rustad er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Institutt for scenekunst, og underviser i danseimprovisasjon, kontaktimprovisasjon, teori og forestillingsarbeid. Rustads doktorgradsavhandling har tittelen "Dans etter egen pipe? En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon som tradisjon, fortolkning og levd erfaring."

Hun har også skrevet flere bokkapitler, samt en rekke artikler som er publisert i tidsskrifter både nasjonalt og internasjonalt. Rustads forskning omhandler hovedsaklig danseimprovisasjon, kontaktimprovisasjon, dans og alder, dans i kroppsøvingsfaget, og kroppslig læring.

Ansatte detaljer