Anne Cecilie Røsjø Kvammen

    • Førstelektor
  • Institutt for scenekunst
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Anne Cecilie Røsjø Kvammen er førstelektor i sang ved Høyskolen Kristiania og underviser i sang, stemmebruk og bacheloroppgaveskriving ved Institutt for Scenekunst.

Kvammen har initiert forskning og utviklingsarbeider knyttet til kartlegging av undervisningsmetoder innen musikkteater, med spesielt fokus på sang- og danseundervisningen. Sammen med Johanne K. Hagen har hun publisert artikler om temaet og gjennomført flere forskningsprosjekt, støtte av CEMPE ved Norges musikkhøgskole.

I disse forsøkene har de benyttet Alexanderteknikk for å finne en felles metodisk plattform for sang- og dansefagene i musikkteater.

Ekspertområder

Ansatte detaljer