Det finnes fem jobbvinnere i fremtidens arbeidsmarked

Ung student og gründer presenterer initiativet Ungt entreprenørskap
Innovative gründere, spesialiserte kunnskapsarbeidere og arbeidstakere med høy teknologisk kompetanse er blant vinnerne i fremtidens arbeidsmarked, mener artikkelforfatteren. Loftet på Kristiania er en kreativ møteplass for unge gründere, som kan skape egne arbeidsplasser i det nye arbeidslivet.Foto: Kristiania

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Professor Jon Arild Johannessen om kunstig intelligens og fremtidens arbeidsmarked

Kunstig intelligens og intelligente roboter er sentrale teknologier i innovasjonsøkonomien, som er drivkraften for utviklingen av den fjerde industrielle revolusjon.    

Kunstig intelligens vil fremme automatisering, noe som vil redusere lønningene, men ikke øke arbeidsledigheten, som noen hevder – og frykter.

I en nylig utgitt bok om fremtidens arbeidsmarked har vi også sett på hvilke typer jobber som vil være både trygge og godt betalt i innovasjonsøkonomien.  

Jon-Arild Johannessen
Jon Arild Johannessen er professor i ledelse og forsker blant annet på hvordan kunstig intelligens kan påvirke individer, organisasjoner og samfunn. Han har også undersøkt hvordan kunstig intelligens kan påvirke utviklingen mellom USA og Kina, og har de siste fem årene publisert 18 bøker om disse temaene.Foto: Privat

Skaper flere arbeidsplasser enn de som forsvinner 

Kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet føre til økt produktivitet og økt automatisering, samt kostnadsreduksjon i virksomheter.   

Samtidig vil omtrent 300 millioner mennesker globalt miste jobbene sine som følge av bruk av kunstig intelligens, ifølge en rapport fra en av verdens største investeringsbanker, Goldman Sachs, fra 2023. Samme rapport sier imidlertid at teknologien vil kunne øke verdiskapningen med rundt fire prosent 

Veksten i verdiskapningen skaper et behov for mange typer arbeidskraft. Da er det høyst rimelig å anta at det vil utvikles flere arbeidsplasser enn de som forsvinner. Under de tre tidligere industrielle revolusjonene skjedde det samme 

Relevant kompetanse vil alltid sikre den enkelte jobb. Poenget er bare at hvis alle som blir arbeidsledige, utvikler en relevant kompetanse tilpasset ny teknologi, vil kompetente arbeidstakere overstige etterspørselen. Lønnen vil derved med stor grad av sannsynlighet falle i et fritt konkurransemarked.

Fakta

 • Innovasjonsøkonomien handler kort om at innovasjoner er hoveddriveren for økonomisk utvikling.
 • Den fjerde industrielle revolusjon er den som er basert på kunstig intelligens som hovedteknologi.      

Det synes på denne bakgrunn rimelig å anta at automatisering som følge av kunstig intelligens ikke vil medføre stor arbeidsledighet over tid, men det vil medføre lønnsnedgang for mange.  

Fremtidens jobbvinnere 

I arbeidet med boka om fremtidens arbeidsmarked kom vi frem til at det er fem generelle kategorier av arbeidstakere som vil være vinnere i fremtidens arbeidsmarked:  

 1. Arbeidstakere med høy teknologisk kompetanse (5-7 år på universitetsnivå).
 2. Arbeidstakere med dobbel kompetanse. Dette er arbeidstakere som har en tradisjonell profesjonskompetanse, pluss kunnskap om enkelte sider ved kunstig intelligens, som for eksempel koding og algoritmisk tenkning.
 3. Arbeidstakere som er spesialiserte kunnskapsarbeidere. Dette er personer med fem til sju års utdanning innenfor ett bestemt område.
 4. Arbeidstakere med kreativ og innovativ kompetanse.
 5. Innovative gründere, altså folk som starter egne virksomheter på bakgrunn av en innovasjon. 

Utdanningene må endres raskt 

I fremtidens arbeidsmarked ser vi stadig økt oppmerksomhet rundt innovasjon generelt og teknologisk innovasjon spesielt. I denne sammenhengen er det mye som tyder på at det er trippeleffekten av kunstig intelligens, Big data samt 5G- og 6G-nettverk, som vil gå utover grensene for eksisterende kompetanse. Dette vil igjen medføre økende behov for utvikling av ny kompetanse på alle nivåer i utdanningssystemet.

Nasjoner som kan endre utdanningssystemet raskt, vil være vinnerne i konkurransen. Det er dette vi ser i den gryende spenningen mellom USA og Kina. Begge vet at den som kommer best ut av denne konkurransen vil ha et økonomisk, et politisk og et militært overtak.  

Enkelt sagt vil programmering og algoritmisk tenkning være de viktigste teknikkene for å mestre den nye teknologien på et grunnleggende, om ikke avansert, nivå.

Dersom utdanning med dette innholdet implementeres i flere utdanninger, vil nytteverdien av ny teknologi for den enkelte øke. Endringen i utdanningssystemet som helhet kan starte allerede på 5. klassetrinn i grunnskolen, noe som vi har sett forsøk på i Danmark. Vi kan også forestille oss at det på universitetsnivå innføres en Ex. AI., som en analogi til Ex. Phil., som alle må ta for å fortsette utdanningen på mange norske universiteter. Med Ex. AI. kunne alle studenter få en innføring i koding og algoritmer, noe som vil kunne hjelpe dem i deres fremtidige karriere.   

Tekst: Professor Jon Arild Johannessen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Kristiania 

Referanse:  

Johannessen, Jon-Arild. (2023). The fourth industrial revolution and the labour market: Future proofing work in the labour market, Routledge, London. 

Denne teksten ble først publisert i Aftenposten den 20. november 2023 under tittelen "Det finnes fem jobbvinnere i fremtidens arbeidsmarked" .

Vi vil gjerne høre fra deg!     

Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no. 

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?
  Kunnskap Kristiania

  Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?

  Alle må kunne bruke noen KI-verktøy. Men visse oppgaver i arbeidslivet vil aldri kunne utføres av maskiner.
  Les mer
 • Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover
  Kunnskap Kristiania

  Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover

  Karriereutvikling kan bety å gå bortover, til siden eller svinge deg over til noe helt nytt.
  Les mer
 • Fire tips for en mer inkluderende ledelse
  Kunnskap Kristiania

  Fire tips for en mer inkluderende ledelse

  Vi er ikke så inkluderende som vi tror i arbeidslivet. Hva kan vi gjøre for å tette gapet mellom teori og praksis?
  Les mer
 • Derfor blir det kaos i norsk idrett
  Kunnskap Kristiania

  Derfor blir det kaos i norsk idrett

  «Alle» har et eierskap til idretten, og for mange hensyn balanseres på feil måte. Da går det ofte galt, sier professor Hans Erik Næss.
  Les mer