Kan Tyskland stanse energiimporten fra Russland?

En tysk stopp av energiimport fra Russland er mulig, mener artikkelforfatteren.Foto: Stefan Widua fra Unsplash

KOMMENTAR: Frode Martin Nordvik om tysk energiimport

Europa generelt og Tyskland spesielt står overfor en historisk vanskelig avveining. En importstopp av gass og olje fra Russland vil ramme Russlands evne til å gjennomføre krigshandlinger og krigsforbrytelser på ukrainsk territorium. Kostnaden er at det utvilsomt vil medføre en nedgangstider – resesjon – i Tyskland.

Ren synsing?

Ifølge det tyske «kanslerkontoret» vil importstopp skade den tyske økonomien så mye at Tyskland ikke lenger vil være i stand til å bære sanksjonene de allerede har innført mot Russland. Men Forbundskansleren får for tiden skarp kritikk fra en rekke fremtredende økonomer om at han baserer dette på ren synsing og at regjeringen ikke har presentert noe empirisk belegg for å hevde at økonomien ikke kan «bære en embargo». Scholz forsøker altså å fremstille et politisk valg som en økonomisk nødvendighet.

De tyske økonomene Benjamin Moll fra London School of Economics og Rudiger Bachmann fra Notre-Dame-universitetet og kolleger benytter isteden en makroøkonomisk modell som gir anslag på hvor store virkninger på brutto nasjonalproduktet (BNP) en energiembargo for russisk energi vil ha for Tyskland. De finner at en fullstendig embargo av russiske energivarer vil føre til en nedgang i BNP i Tyskland på mellom 0,5 og tre prosent (BNP-nedgangen i 2020 grunnet pandemien var 4,5 prosent).

Med andre ord: Det kommer til å koste tysk økonomi dyrt å gjennomføre en embargo, men det er selvsagt mulig. Og økonomien kommer ikke til å knekke sammen.

Et politisk valg

Økonomene argumenterer også godt for at en slik embargo bør komme før heller enn senere, da industrien får bedre tid til å gjennomføre nødvendige justeringer før neste vinter.

Det er den tyske regjeringen som må gjøre denne vanskelige avveiningen, men det er jo selvsagt et politisk valg å ikke innføre en embargo av russisk energi.

Det er ikke en økonomisk tyngdelov at tysk økonomi da knekker sammen. Nye bilder av massakrerte sivile i Butsja og andre krigsforbrytelser på ukrainsk jord burde uansett få kanslerkontoret til å revurdere sitt valg.

Kronikken er en omskrevet versjon av Frode Martin Nordviks innlegg i dn.no 5. april 2022, publisert under tittelen Tyskland kan selvsagt stanse energiimporten fra Russland

Tekst: Førsteamanuensis Frode Martin Nordvik, Avdeling for økonomi, innovasjon og teknologi ved Høyskolen Kristiania. 

Referanse:

ECONtribue (2022) What if? The Economic Effects for Germany of a Stop of Energy Imports from Russia. 

Vi vil gjerne høre fra deg!  

Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no.   

N

N2