Er bedriften din klar til å selge mindre for å redde kloden?

Bedrifter må jobbe planmessig for å produsere og selge mindre skal vi skape en bærekraftig fremtid. Det trenger ikke å bli så dramatisk som det høres ut, skriver Jakob Utgård.
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  18. mai 2021

 • Kategori

 • Tema

  • Bærekraft
  • Det grønne skiftet
  • Forbruk
  • Forretningsmodeller
  • Klimautslipp
  • Sirkulærøkonomi
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  18. mai 2021

 • Kategori

 • Tema

  • Bærekraft
  • Det grønne skiftet
  • Forbruk
  • Forretningsmodeller
  • Klimautslipp
  • Sirkulærøkonomi

KOMMENTAR: Jakob Utgård om bærekraft

Nordmenn er i toppskiktet i verden i å forbruke planetens ressurser. CO2 og klimaendringer er langt fra de eneste problemene vi har. Forbruket vårt truer alle typer naturressurser, og vi er nødt til å redusere det for å redde kloden.

Sammen med forbrukere og myndigheter må næringslivet ta sin del av ansvaret for å få det til. Bedrifter som har som forretningsmodell å selge mest mulig, kan bli skremt av tanken på å redusere det totale forbruksnivået.

«Negativ vekst» kan likevel snus til noe positivt for mange bedrifter.

Reduserer belastningen på miljøet

Mange bedrifter jobber hardt med å redusere de negative miljøkonsekvensene av produktene sine. Dette betyr å fremstille produktene med fornybar energi og råvarer, og med minst mulig total ressursbruk.

Dette betyr også å minimere miljøbelastningen når produktene brukes. Det skjer gjennom å lage produkter med lite energibehov, som kan bli brukt lenge, reparert, og tatt over av andre når behovene har endret seg for første kjøper.

Når produktene er helt utslitte, må materialene enkelt kunne brukes i nye produkter. Disse tiltakene er kjernen i sirkulærøkonomien, der tanken er at ingen ressurser skal gå til spille og at alt avfall er råvarer til nye produkter.

Med godt sirkulært arbeid vil bedrifter redusere den totale miljøbelastningen for hvert solgte produkt. En årlig reduksjon i miljøbelastningen per produkt vil dermed gi rom for en tilsvarende årlig salgsøkning, uten at bedriftens totale miljøpåvirkning øker.

Må selge mindre

Men, dette vil trolig ikke være tilstrekkelig til å snu utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid.

Det er krevende å redusere miljøbelastningen per produkt med mange prosent årlig over tid. Så lenge salget øker i takt med reduksjonen av miljøbelastningen, vil vi kun opprettholde status quo. Og dette er utilstrekkelig når kloden trenger en kraftig reduksjon i klimautslipp og ressursbruk.

Bedrifter må derfor jobbe planmessig for å produsere og selge mindre for at det det virkelig skal monne.

Her er tre årsaker til at det kan bli mindre dramatisk enn det høres ut:

 • For det første vil mer bærekraftige kvalitetsprodukter kunne forsvare en høyere pris. Det kan kompensere for færre solgte enheter.
 • For det andre vil reparasjon, vedlikehold og oppgraderinger av produktene kunne bidra til økte inntekter. Norrøna og Bergans har for eksempel omfattende tilbud om reparasjoner.
 • For det tredje kan nye forretningsmodeller bidra. Kanskje kan selskapet ditt selge brukte produkter, eller leie ut produktene? Da kan et og samme produkt gi inntekter flere ganger. Jernia, Clas Ohlson og andre virksomheter har begynt å leie ut produkter. IKEA annonserte nylig at de vil kjøpe og selge brukte møbler.

Les også: Designer en bedre verden

Innovasjon og samarbeid får med alle

Et argument mot å selge mindre volumer er at konkurrenter raskt vil ta over det gamle volumet, og at situasjonen for kloden dermed ikke nødvendigvis blir bedre.

Denne utfordringen må vi møte med innovasjon og attraktive produkter og merkevarer, som gjør det mindre fristende for forbrukerne å kjøpe lite bærekraftige produkter. I tillegg kan bedrifter jobbe for å øke miljøkravene generelt i bransjen, gjennom bransjeforeninger, sertifiseringsordninger og politisk arbeid. Dette vil heve lista for alle.

Og om inntektene likevel skulle bli litt lavere i en periode, er det kanskje likevel verdt det for å bidra til å redde kloden?

Referanser:

Denne artikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagens Perspektiv 14. mai 2021 under vignetten «Ideer & Innsikt».

Tekst: Førsteamanuensis Jakob Utgård, Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Sammen må vi skape en bærekraftig fremtid. Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay.