Vil du klatre oppover på karrierestigen? Da kan det være en fordel å være høy

Rødhåret kvinne smiler ved hvit tavle
Høyde, vekt og tiltrekningskraft kan påvirke karriereløpet. Men personlighet betyr mye for å lykkes som leder. Foto: RAEng_Publications fra Pixabay

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre arbeidsliv

Vi lever et samfunn der fysisk utseende betyr noe. Det påvirker både hvordan vi ser på oss selv, hvordan andre reagerer på oss, og hvordan vi tror andre vil oppfatte oss. Fysiske egenskaper spiller altså en viktig rolle i interaksjoner mellom mennesker i vår kultur. Disse fortolkningene tar vi også med oss inn på arbeidsplassen.

Det er en fordel å være høy

Det finnes flere vitenskapelige studier som har sett på hvordan fysiske egenskaper påvirker interaksjoner og resultater på arbeidsplassen. Dette gjelder eksempelvis høyde, vekt og tiltrekningskraft. I en omfattende studie av Judge og Cable fra 2004 fant de en positiv sammenheng mellom høyde og opplevelse av suksess på arbeidsplassen. Høye mennesker synes altså å ha en fordel i arbeidslivet.

Det er nyttig å skille mellom dette: Påvirker høyde prestasjoner fordi den nærer selvtillit og overbevisningskraft? Eller virker høyden uavhengig av disse prosessene? Forskeren Frieze hevder at høye mennesker kan ha høyere ytelse og karrieresuksess i enkelte yrker og roller. Årsaken er at kunder eller andre kolleger ser dem i et mer positivt lys.

Personlighet betyr mye

Den østerrikske legen og psykologen Alfred Adler lanserte et konsept han omtalte som Napoleon-komplekset. Dette går ut på at korte personer kan overkompensere med økt aggressivitet og arrogant adferd for å kompensere for lavere sosiale status. I en slik fortolkningsramme kan man se for seg at aggresjon kan påvirke forholdet mellom høyde og suksess på arbeidsplassen.

Forskning peker i retning av at personlighet er av betydning for å bli leder og lykkes i lederrollen. I denne sammenheng er det en fordel å tåle stress og arbeidspress i form av å være følelsesmessig stabil. Det å være nytenkende og åpen for nye erfaringer er også positivt. Ledere er også gjerne tydelige, initiativrike og utadvendte. Som leder er det avgjørende at man evner å støtte, inkludere og være imøtekommende mot medarbeiderne. I tillegg så er det viktig at ledere har høy grad av planmessighet. Det vil si at de er målrettede og grundige.

Å ha en intelligens over gjennomsnittet er også av betydning for å lykkes som leder. Det er imidlertid ikke funnet noen sammenheng mellom høyde og intelligens.

For å oppsummere forskningen kan det altså tyde på at det foreligger en stereotypi knyttet til at høye, pene og velkledde mennesker er dyktige og intelligente.

Risikerer å rekruttere feil ledere

Når vi møter mennesker har vi en lei tendens til å benytte stereotypier og selvoppfyllende profetier. Vi fatter deretter beslutninger på bakgrunn av magefølelse, intuisjon og førsteinntrykk. En konsekvens av dette kan være at slike feilaktige stereotypier blir reprodusert av både rekrutterer, kolleger og ledere.

Folk som har vist at de tar ansvar og har gode egenskaper som kan være hensiktsmessige i en lederstilling, bør selvsagt søke på lederstillinger uavhengig av utfordringer knyttet til høyden. I en slik situasjon er det nok langt enklere for overordnede å se forbi høyde og utseende. Det er gode muligheter for å bli forfremmet.

Vi bør bli flinkere til å vurdere lederkandidater på bakgrunn av de egenskaper som faktisk betyr noe og se forbi kandidatenes fysiske utseende.

Denne formidlingsartikkelen er basert på Helene Tronstad Moes svar på et spørsmål i Aftenpostens spalte «Jobbekspertene» 29. september 2021.

Tekst: Førsteamanuensis Helene Tronstad Moe, Institutt for organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania.

Referanse:

Judge, T. A., & Cable, D. M. (2004). The Effect of Physical Height on Workplace Success and Income: Preliminary Test of a Theoretical Model. Journal of Applied Psychology, 89(3), 428–441. https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.428

Vi vil gjerne høre fra deg!

Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no