Kaos kan hjelpe deg i karrieren

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Karrierehjelp

Takten i den digitale utviklingen endrer arbeidsoppgavene for fremtidens arbeidstakere. Kina utvikler seg til å bli en global supermakt, mens USA taper terreng. Både forbruk og arbeidsplasser kan forsvinne fra Europa. Verdens befolkning fortsetter å øke. Kampen om arbeidsplassene hardner til. Menneskeskapte klimaendringer kan bidra til å utradere mange av dagens arbeidsplasser.

Dette er noen av faktorene som vil endre arbeidslivet i årene som kommer, sa den anerkjente sosiologen Anthony Giddens på et digitalt besøk ved Universitetet i Oslo.

Organisasjonene er også i ferd med å endre seg, og blir mindre hierarkiske og mer smidige og dynamiske. De tradisjonelle karrierestigene er i ferd med å forsvinne i de fleste yrker og bransjer.

Hvordan skal dagens unge i starten av karrieren planlegge sin framtid i arbeidslivet med alle disse usikkerhetsmomentene?

System i kaos

Kaosteori forteller oss at selv i kaos finnes det et system av årsak og virkninger. Det fremstår bare så komplekst at vi ikke uten videre forstår sammenhengene og konsekvensene. Selv om noe fremstår som helt uoversiktlig og komplekst, så kan vi vi likevel finne årsak – virkning-sammenhenger.

Å spå om fremtidens jobb- og karrieremuligheter kan ligne litt på kaosteori. Det er vanskelig for oss i dag å forstå hvordan arbeidslivet vil se ut de neste tiårene. Men vi vet likevel at det finnes årsak – virkning-sammenhenger som vil påvirke dine karrieremuligheter. Vi vet bare ikke på hvilken måte.

Det som likevel er oppløftende når alt fremstår som kaos, er at handlinger du bestemmer deg for å gjøre i dag, kan hjelpe deg i din fremtidige karriere.

Sju handlinger som kan påvirke karrieren din

Her er sju handlinger du kan gjennomføre for å styrke mulighetene dine i fremtidens arbeidsmarked:

  1. Høy innsats gir «flaks» i karrieren. De fleste nye karrieremuligheter kommer til syne når det skjer mange og store endringer. Skulle det skje nye store endringer i verden nå (for eksempel enda en pandemi), så må igjen helt nye oppgaver løses. Organisasjoner må kunne endre seg raskt og ansatte må igjen lære seg helt nye arbeidsmetoder. Hvem er det sjefene spør når nye utfordringer må løses raskt og effektivt og nye ledere må ansettes? Det er ansatte som allerede har vist initiativ i jobben sin som blir spurt om å ta på seg nye, viktige utfordringer. Det å få tilbud om nye karrieremuligheter i fremtiden, bygger svært ofte på innsatsen i den jobben du har i dag.
  2. Gjør en så god innsats som mulig der du er. Ikke spå om fremtidens jobber, Det finnes ingen «dårlige» jobber eller «usikre» bransjer i dagens arbeidsliv. I februar 2020 var det krisesatsning i flybransjen for å få tak i nok flygere. Bare et halvt år senere er et flysertifikat atskillig mindre verdt. I februar var en butikkjobb på Svinesund en sikker jobb, mens en butikkjobb i Halden var truet. I dag er det omvendt. Dersom du tror at du kan spå om fremtiden, kan du fremdeles kategorisere jobber du får tilbud om som «gode» eller «dårlige». Men anbefalingen er heller: Gjør en så god innsats som mulig der du er, og se hva som skjer.
  3. Gode arbeidsvaner kan brukes i alle bransjer. Selv om bransjen du har valgt en dag blir borte som følge av endringer i samfunn eller teknologi, betyr det ikke at karrieren er over. Når endringene kommer, er det de medarbeidere som er vant til å jobbe hardt, som har lært mye og tatt ansvar i jobben sin, som har det mest verdifulle bidraget inn i nye jobber, fag og bransjer. Du vil dermed bli blant de første som får deg ny jobb.
  4. Ledere liker å utvikle mennesker, gjør deg tilgjengelig for utvikling. Ledere leter med lys og lykter etter dyktige medarbeidere. Jo flinkere medarbeiderne er, jo bedre fremstår avdelingen til lederen. Vis at du er villig til å lære og at du vil ha ekstra oppgaver og utfordringer. Gjennom veiledning fra sjefen og et nært samarbeid med andre talenter i avdelingen din, vil du få tilgang til viktig informasjon, kursing og læring. Det blir ditt fortrinn i karrieren på sikt. Si alltid «ja» til utfordringer, opplæring og videreutdanning. Da får du kunnskaper ikke så mange andre har.
  5. God arbeidsinnsats gir deg flere valgmuligheter og flere potensielle karrierevalg. Når du har erfaring fra mange ulike oppgaver i den bedriften der du jobber i dag, har du fått tilgang til kunnskap og informasjon som er unik for deg. Dersom du ønsker deg ny jobb i et annet selskap på et senere tidspunkt vil du være i en bedre jobbsøkerposisjon og kan i større grad selv velge din egen karrierevei videre. Når arbeidslivet er i en situasjon der ingen kjenner fremtiden helt, er det å ha mest mulig kunnskap og flest mulige valgmuligheter det beste kortet du kan ha på hånden.
  6. En fot i døren er bedre enn ikke å få drømmejobben.  Du fikk kanskje ikke drømmejobben rett etter studiene? Så lenge det er endringer på gang i arbeidslivet, vil det også komme muligheter der du jobber nå. Det viktigste er at du er i en jobbposisjon når endringer skjer. Da kan du bli valgt når mulighetene kommer. Takk ja til de jobbene du blir tilbudt, og se på dem som en mulighet til å vise ekstra innsats og lære mest mulig. Ingen vet i dag hvilke dører som kan åpne seg i morgen. Det kan være store muligheter også i en jobb som ikke virker spesielt spennende eller relevant akkurat nå.
  7. Det er lettere å få jobb når du allerede har en jobb. Det å søke nye jobber, er alltid lettere å gjøre når du har en arbeidsgiver og en referanse allerede. Det spille liten rolle hvilke oppgaver du gjør i dag. Det som spiller en rolle er hvilke muligheter den nye arbeidsgiveren ser i deg i morgen.

Ikke fortvil om fremtidens arbeidsmarked ser kaotisk ut, eller om dagens jobb ikke passer helt perfekt for deg. I løpet av arbeidslivet vil det alltid komme endringer og nye muligheter og utfordringer i karrieren din.

Det er tre faktorer som vi vet alltid påvirker karrieremulighetene dine, uansett hvilken jobb du har i dag; 1) god utdanning, 2) god helse og 3) ekstrarolleatferd i den jobben du allerede har i dag. Det fine med disse tre er du selv kan påvirke dem.

Fremtidens arbeidsliv virker kanskje kaotisk, men det er nå du kan legge grunnlaget for din egen karriere.

Referanse:

Artikkelen er skrevet for Kunnskapsmagasinet Kristiania, og første gang publisert 24. september 2020.

Tekst: Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Kaos i sikte. Illustrasjonsbilde. Photo by Kyndall Ramirez on Unsplash.

  • Høyskolelektor

    Institutt for ledelse og organisasjon