Mange barn i Norge mangler jern

 • Skrevet av

  Vitenskapelig assistent

 • Sist oppdatert

  24. mars 2021

 • Kategori

 • Tema

  • Barnehelse
  • Jernmangel
  • Folkehelse
  • Helsepolitikk

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Folkehelse

Jernmangel er den vanligste ernæringsmangelen på verdensbasis, og et alvorlig folke-helseproblem. Problemet er mest utbredt i utviklingsland.

De vanligste symptomene på jernmangel er tretthet, svimmelhet og tung pust ved anstrengelse. Jernmangel er den viktigste årsaken til lav blodprosent, eller anemi.

Jernmangelanemi påvirker både fysisk utholdenhet og tankemessig (kognitiv) ytelse hos barn og unge, og kan også påvirke syn og hørsel. Hodepine og øresus er også vanlige plager ved anemi.

Inntil for 20 år siden ble den norske brunosten beriket med jern. Men, i dag regnes ikke jernmangel lenger som noe problem i norsk helsepolitikk.

Vi har generelt fått en markant bedring av jernstatus i befolkningen. I tillegg har vi fått en uventet høy forekomst av hemokromatose, en tilstand som kjennetegnes av økt mengde jern i kroppen på grunn av unormalt høyt opptak fra tarmen. Det er en tilstand som gir økt sykdomsrisiko.

Jernmangel hos norske barn

Professor Per Morten Fredriksen og førsteamanuensis Frank Martin Strand ved Høyskolen Kristiania har sammen med forskerne Anne Merete Øfsti Eie og Morten Lindberg ved Sykehuset i Vestfold nylig publisert en studie som indikerer at jernmangel også forekommer blant norske barn.

Som en del av forskningsstudien Health Oriented Pedagogical Project (HOPP-studien) ble det tatt blodprøver av 1355 barn ved ni skoler i alderen 6-12 år i løpet av vår- og høstsemesteret i 2015. Resultatene av studien presenterer nå i det vitenskapelige tidsskriftet Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.

– Vi fant at forekomsten av jernmangel var 8,2% blant barna som deltok i undersøkelsen. Det er høyere enn for tilsvarende grupper i sammenlignbare land, fremholder Per Morten Fredriksen, som er professor ved Avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Ifølge Fredriksen befant overraskende mange barn seg i den nedre referansegrensen for proteinet ferritin slik de er satt i anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det kan bety at en betydelig andel norske barn kan ha jernmangel og står i fare for å utvikle symptomer på jernmangelanemi. Det er bekymringsfullt, mener Fredriksen.

Hvorfor er jern viktig for barn i vekst?

Jern er viktig for blodets evne til å transportere oksygen i blodet fra lungene og ut i kroppen.

Under puberteten har vi et økt behov for jern på grunn av sterk vekst og muskelutvikling som innebærer en økning i blodvolum.

– Det er derfor spesielt viktig at barn og unge får i seg nok jern i denne perioden, sier Per Morten Fredriksen. Gjennomsnittlig alder for pubertetsstart for jenter ligger mellom 10 og 12 år, mens den er ca. 12 år for gutter.

Årsaker til jernmangel

De vanligste årsakene til jernmangel hos barn er lav fødselsvekt, for lavt opptak av jern i forbindelse med rask vekst og dårlig opptak av jern i tarmen på grunn av stort inntak av kumelk.

Blodtap på grunn av skade eller tarmsykdommer som cøliaki, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan også være underliggende årsaker til jernmangel. Tarmsykdommer påvirker jernopptaket fordi jern hovedsakelig tas opp i tolvfingertarmen og tynntarmen.

Feil kosthold kan gi jernmangel

I vår del av verden er feil kosthold en av de vanligste årsakene til jernmangel.

– Vi vet at ernæringsfaktorer som inntak av kjøtt, fullkornsprodukter og meieriprodukter kan bidra til forskjellene i jernstatus hos ulike befolkningsgrupper, fremholder Per Morten Fredriksen. Når barna er i en vokseperiode er det særlig viktig at de får en jevn tilførsel av energi og nødvendige næringsstoffer for å vokse og utvikle seg.

Kostholdsrådene i dag anbefaler generelt at vi spiser mindre bearbeidet og rødt kjøtt, og heller spiser mye grønnsaker, frukt, bønner, linser, fullkornsprodukter og annen mat fra planteriket. Et planterikt kosthold er forbundet med lavere risiko for blant annet høyt blodtrykk, overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. De senere årene har også miljøpåvirkningen av vårt kosthold fått mye oppmerksomhet.

Denne studien viser at overvåking av jernstatus hos barn fortsatt er en viktig og nødvendig oppgave innen folkehelsen, konkluderer Per Morten Fredriksen.

Fakta om prosjektet: Studerer helse, trivsel og læring hos barn

 • Studien inngår i forskningsprosjektet Health Oriented Pedagogical Project (HOPP).
 • HOPP er et samarbeidsprosjekt mellom Horten kommune og Høyskolen Kristiania der målet er å fremme helse, trivsel og læring hos barn.
 • Flere studier har vist at inaktivitet har negative konsekvenser for livskvalitet og folkehelse. Mindre fysisk aktivitet kan blant annet føre til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, – også blant barn og ungdom. Fysisk aktivitet er viktig for å hindre overvekt, men har også en rekke andre positive effekter.
 • HOPP-prosjektet undersøker hvordan fysisk aktivitet påvirker læring blant barn. Aktiv læring er en undervisningsform hvor elevene har fysisk aktivitet samtidig med undervisning, og er et tillegg til kroppsøvingstimene. 
 • HOPP-prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet, Fysiofondet, Odd Fellow, Horten kommune og Høyskolen Kristiania.

Referanser:

Denne formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 22. mars 2021.

Tekst: Merete Lindén Dahle, seniorkonsulent ved Avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Foto: De vanligste symptomene på jernmangel er tretthet, svimmelhet og tung pust ved anstrengelse. Illustrasjonsbilde. Foto: Myriams-Fotos fra Pixabay.