Han får studentene til å blogge

 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  27. august 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Blogging
  • Læring
  • Pedagogikk
  • Sosiale medier
  • Undervisning
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  27. august 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Blogging
  • Læring
  • Pedagogikk
  • Sosiale medier
  • Undervisning

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Smartere læring

Våren 2020 innførte jeg obligatorisk blogging for studentene mine. De måtte skrive et blogginnlegg fra hver forelesning, til sammen to innlegg i uken.

Før de kunne begynne å blogge, måtte de kjøpe sitt eget domenenavn, de måtte kjøpe plass på webhotell, installere WordPress, Google analytics og tag manager.

Og så måtte de skrive. Om du vil lese hva de skriver, kan du gå inn på denne siden, som har en feed fra bloggene satt opp av min kurskollega Kal Philip Lund ved Høyskolen Kristiania og Inevo.

Vippe opp eller risikere nedsatt karakter?

Riset bak speilet var at de risikerte nedsatt karakter om de ikke leverte blogginnleggene eller om de leverte for sent gjentatte ganger. Oppsiden var at de kunne levere de tre beste blogginnleggene som del av eksamen og vippe opp inntil en karakter dersom disse var gode.

I tillegg gjorde vi ofte bruk av små refleksjonsoppgaver i timene, små oppgaver der de skulle finne ut av noe, finne frem til noe eller diskutere et tema med dem som satt rundt dem i klassen. En slik oppgave kunne være å finne ut hva en «click farm» er for noe… 

Mens disse diskusjonene pågikk gikk jeg rundt og snakket med ulike grupper, spurte hvordan det gikk med bloggene, med temaene, hva de syntes om opplegg/kurs etc. På den måten skapte jeg både en nærhet til stoffet og en forventning om at de måtte være koblet på hele tiden, i tilfelle jeg kom og spurte dem om noe.

Vanskelig å skrive for all verden

Svært mange opplevde at bloggingen var vanskelig i starten. De slet med å skrive noe som de var fornøyde med, fordi de visste at alt de publiserte, lå åpent for hele verden, og de ønsket å gjøre et godt inntrykk. Men etter hvert løsnet det for mange og svært mange sa at de begynte å sette pris på denne arbeidsformen og at de skulle ønsket at det var slik i flere emner også.

Ett grep som viste seg å være spesielt vellykket, var å gi en bloggoppgave om et tema som ikke var ordentlig gjennomgått før de skulle skrive om det. Etter at de for eksempel hadde sett en 6 min film om hva «blokkjeder» er,  skulle de skrive et blogginnlegg om hva det er og hva det kan brukes til før neste time.

Resultatet av dette var at de satte seg inn i temaet og skrev, og ved å gå gjennom noen av de nærmere 100 innleggene kunne jeg se hva de hadde misforstått eller ikke forstått i det hele tatt. Dette kunne jeg så ta hensyn til i neste time da dette var tema.

Støtter opp under eksamen

Bloggoppgavene var også formulert slik at de støttet opp under eksamen. Eksamen ble gitt i to deler. Første del bestod av en mappeoppgave, som altså var bloggene, mens den andre delen bestod av en gitt oppgavetekst som skulle besvares med inntil 4000 ord.

De fleste bloggoppgavene omhandlet temaer som gikk igjen i den endelige eksamensteksten, slik at det var samspill mellom alle elementer i emnet og den avsluttende vurderingen.

Som del av slutteksamen skulle de også skrive inntil en sides refleksjonsnotat om hva de hadde lært og hvilken betydning det de hadde lært ville ha.

Dette siste var det også interessant å lese, og mange ga uttrykk for at de aldri hadde lært så mye i et kurs noen gang tidligere, fordi de selv måtte skrive og uttrykke seg hver eneste uke.

Imponert over studentene

Jeg må si at jeg er virkelig imponert over hvordan så mange studenter har tatt denne oppgaven og dette læringsdesignet og hvordan de har reflektert over sin egen praksis, slik som Vilde og Kim gjør i disse innleggene.

Hva tar jeg med fra årets opplegg med studentblogger?

 1. Vi vil fortsette å bruke obligatoriske, åpne, personlige blogger med faste innleveringsfrister.
 2. Vi vil fortsette å la dem velge tre blogginnlegg for sluttvurdering.
 3. Vi vil fortsette å bruke gulrot og pisk i form av at de kan vippe opp en karakter hvis de skriver gode innlegg, mens de kan tape en karakter ved ikke å skrive eller å levere for sent gjentatte ganger.
 4. Vi vil fortsette å gi bloggoppgaver som vil være knyttet til eksamen på måter som gjør at de gjennom å skrive gode blogginnlegg vil ha forberedt deler av eksamen også.

Referanse:

Artikkelen er en redigert versjon av et innlegg Arne krokan har publisert på sin fagblogg 24. februar 2020 med overskriften «Hva jeg lærte av mine studenter i år…».

Tekst: Arne Krokan, professor ved NTNU og professor II ved Institutt for økonomi og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.