Kvinner som utøver lederskap

KOMMENTAR: Irmelin Drake om kvinner og lederskap

For 30 år siden studerte jeg til siviløkonom i USA. Et av kursene jeg tok, het Women in Management.  Da to av mine norske medstudenter og jeg bestemte oss for å skrive semesteroppgave om kvinner i ledelse, var vi sikre på at vi skulle imponere alle de andre på kurset. 

Vi kom jo fra likestillingslandet Norge og var jo ‘verdensmestere’ i kvinner i ledelse, det var ikke minst Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering i 1986 et bevis på med 8 av 18 statsråder som var kvinner.  

Lederskap er mer enn næringslivet

Til vår store overraskelse oppdaget vi at vi hadde tatt grundig feil.  På alle andre områder enn i politikken lå vi langt etter både USA og en rekke andre land når det handlet om kvinner i ledelse. 

Spol frem til 8. mars 2020. 

Fraværet av kvinner i ledelse på toppen av norske virksomheter er fortsatt slående, særlig i privat næringsliv. Oppmerksomheten om denne kjønnsubalansen er så sterk at den kan få oss til å tro at det er manko på kvinners lederskap generelt i det norske samfunnet. Det stemmer ikke.

Fortellingen om kvinners lederskap handler ikke bare om hvem som besitter de formelle topplederstillingene i næringslivet. Vi kan i stedet bruke Howard Gardners definisjon for lederskap som peker mot dem som har en signifikant påvirkning på andre menneskers tenking, atferd og følelser.

12 arenaer kvinner utøver lederskap på

Det gir oss et langt mer likestilt og kvinnevennlig bilde.  Her kommer 12 eksempler på hvordan kvinner utøver lederskap i det norske samfunnet:

 1. Kvinner utøver lederskap gjennom sin oversynposisjon i familien – og familien er den viktigste arenaen for et hvert menneskes utvikling.
 2. Kvinner utøver lederskap når de er ledere og medarbeidere i barnehagene hvor barna sosialiseres og formes videre som mennesker, de utøver lederskap som ansvarlige for strukturer som setter rammer for barnehagene (i kommunal sektor), og når de utformer og videreformidler pedagogikken som ligger til grunn for det som foregår i barnehager og skole (utøver faglig lederskap).
 3. Kvinner utøver lederskap i skolesektoren som har fått delegert ansvaret for å utdanne morgendagens borgere – de er rektorer og avdelingsledere og ansvarlige i departementer med ansvar for kunnskapsutvikling og utdanning.
 4. Kvinner utøver lederskap gjennom sitt virke i faglige profesjoner som påvirker oss på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå, for eksempel som jurister, dommere, leger, psykologer, sosiologer, prester, arkitekter, økonomer og som nevnt over pedagoger, og de er på vei opp på toppen av de faglige og administrative hierarkiene på universiteter, høyskoler og i forskningsinstitusjoner.
 5. Kvinner utøver lederskap innenfor norsk politikk på alle nivå, ikke minst som ledere for politiske partier, regjering, departementer, kommuner og fylkeskommuner
 6. Kvinner utøver lederskap som ledere og medarbeidere i media, den fjerde statsmakt.  De er influensere med hundretusenvis av følgere som lytter til deres råd og erfaringer, de er redaktører som bestemmer innholdet i de største avisene og andre medier, og de påvirker oss gjennom sine skriftlige og muntlige kommentarer i tv, internett og skriftlige medier. Kvinner er programledere for de store lørdagssatsingene, de er utenrikskorrespondenter og journalister som setter søkelys på viktige saker og representerer kvinners stemmer på alle mulige saksområder.
 7. Kvinner utøver lederskap som filmskapere og skapere av kunst og kultur som påvirker våre holdninger, vår identitet, vår historieforståelse og våre fremtidsutsikter
 8. Kvinner utøver lederskap som ledere og medarbeidere i frivillighetssektoren i våre lokalsamfunn og på grasrotnivå.
 9. Kvinner utøver lederskap som innovatører og entreprenører i og av nye virksomheter.
 10. Kvinner utøver lederskap som endringsagenter og -ledere internt i organisasjoner og i ledergrupper.
 11. Kvinner utøver lederskap gjennom sin forbrukeratferd, som enten den er bevisst eller ubevisst, påvirker omsetningen og utviklingen av produkter, varer og tjenester.
 12. Kvinner utøver lederskap som idrettsutøvere gjennom å vise at kvinner vinner, mestrer og har en styrke som får oss andre til å prøve litt hardere også-

Jeg kunne fortsette å liste opp alt det lederskapet som kvinner utøver, men jeg tror du ser poenget mitt.  Kvinners lederskap finner du overalt i det norske samfunnet. 

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2020 har jeg lyst å feire alt det lederskapet kvinner faktisk utøver.  Jeg har lyst å påpeke at vi på ingen måte er i manko når det gjelder kvinnelig lederskap i det norske samfunnet, snarere tvert imot.   

Men det betyr ikke at det er hele fortellingen.  Vi har kommet langt, men det er fortsatt et stykke igjen til full likestilling i Norge. 

Referanse:

Denne kommentarartikkelen er skrevet for Kunnskapsmagasinet Kristiania i anledning den internasjonale Kvinnedagen 8. mars 2020.

Drake forsker på kvinners faglige karriere i akademia og var blant annet medforfatter på følgende artikkel i 2019; Svenkerud, W. S. Ballangrud, B, Drake, I. & Ulvestad, J.M. (2019). Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen. Uniped 42(3), 262-273.

Foto: Kvinner utøver lederskap på flere arenaer, som i politikken. Her er statsminister Erna Solberg ombord i et NATO-skip. Foto – Statsministerens kontor.

Tekst: Førsteamanuensis Irmelin Drake, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Førsteamanuensis

  Institutt for ledelse og organisasjon