Nøkkelinformasjon:

For mer informasjon om hver deltakers bakgrunn og forskning, klikk på deltakerens navn ovenfor, og du kommer til personens ansattside.

 • Kontakt: oyvind.aas@kristiania.no

Øyvind Aas

Aas er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høyskolen Kristiania og forsker i samfunnsøkonomi ved forskningssenteret ECARES ved Université libre de Bruxelles (ULB). Han leder forskningsgruppen samfunnsøkonomi.
Mer informasjon om Øyvind

Vi forsker blant annet på:  

 • Forbrukerdvale
 • Inflasjonsnyheter og inntektsulikhet
 • Insentivkontrakter for fotballtrenere
 • Sosial uro, kupp og ressursforbannelser
 • Innovasjon i offentlig politikk 
 • Produktivitetsestimering og økonomiske sykluser

Vår forskning fremmer et dynamisk næringsliv, kompetente ledere, spisset offentlig politikk og mer hensiktsmessig ressursbruk. Vår forskning bidrar til varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Forskningsgruppen samfunnsøkonomi bidrar med forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunnsøkonomiske disipliner og i metode på bachelor, master og doktorgradsnivå.  Gruppens medlemmer publiserer regelmessig i internasjonale akademiske journaler, og bidrar til formidling av kunnskap og offentlig debatt om aktuelle økonomiske tema:

Economics Research Lab (ERL)

 • Øke vår forståelse av hvordan markeder fungerer
 • Fremme og utvikle student-forsker forskningsprosjekt

Økonomi enkelt forklart  

 • Formidling av ny forskningsbasert kunnskap
 • Bidra til offentlig debatt