Nøkkelinformasjon

Linn Skoglund er førsteamanuensis ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design. Hun leder forskningsgruppen Forskning møter kunst.
Les mer

Felles for medlemmene av gruppa er at de undersøker hva som befinner seg mellom såkalt FoU og KU-arbeid.  Hvordan kan forskere og designere formidle på en annen måte enn gjennom det vitenskapelige forskningsspråket? Hvordan kan kunst nå inn til den som ser på en annen måte enn mer tradisjonell kunnskapsformidling? Hver på sin måte jobber alle i gruppa med tekster og materiale som er i bevegelse, og de undersøker hva som glipper i det noe språkliggjøres.

Pågående prosjekt: «Hist og her – mellom kunst og forskning».