Om FOSFOR

Gruppens formål er å fremme medlemmenes forskningskvalitet. Medlemmene møtes til månedlige samlinger for å presentere og diskutere pågående arbeider. Møtene skaper en plattform for konstruktiv kritikk, faglig dialog og kunnskapsdeling. Dette er en arena for kompetanse- og fagutvikling for medlemmene.

Medlemmenes varierte arbeider utforsker ulike aspekter innen design- og kunstfeltet. Ved å ta i bruk ulike metodiske og kritiske perspektiver, jobber gruppen med å synligjøre ulike teknikker og håndverk. Dette arbeidet strekker seg både innenfor og utenfor Kristiania, og bidrar til å styrke forståelsen av praktisk design- og kunstutøvelse.