Det er ikke mye å oppsett for å bruke Rhinoceros 6 på din private maskin. Det krever kun av du er tilkoblet VPN-en vår og så skriver adressen til lisensserveren vår første gang. Denne veiledningen hjelper deg å sette det opp.

Får du problemer underveis kan du få hjelp ved å kontakte IT-brukerstøtte.

  1. Last ned og installer Rhinoceros til ditt operativsystem. Ikke start det.
    Nedlasting Windows
    Nedlasting macOS
  2. Last ned og installer VPN fra oss. Sørg for at den er tilkoblet før du fortsetter.
  3. Start Rhinoceros fra Start-menyen (Windows) eller Finder/Launchpad (macOS).
  4. Ved første start vil Rhinoceros spørre etter lisens. Her skal du velge «Use the Zoo».
  5. Skriv inn «172.25.6.27» i skrivefeltet og sjekk at den har markert valget «Use the Zoo server […]» og gå videre.

Rhinoceros skal nå starte opp klar til bruk. Husk at du må være tilkoblet VPN hver gang du skal bruke Rhinoceros 6 utenfor nettverket til skolen.