Det er ikke mye å sette opp for å bruke Rhino 7 på din private maskin. Det krever kun av du er tilkoblet VPN-en vår eller er på skolens wifi og så skriver adressen til lisensserveren vår første gang du starter programmet. Denne veiledningen hjelper deg å sette det opp.

Får du problemer underveis kan du få hjelp ved å kontakte IT-brukerstøtte.

  1. Last ned og installer Rhino til ditt operativsystem. Ikke start det.
    Nedlasting Windows
    Nedlasting macOS
  2. Dersom du ikke allerede har VPN-en vår, GlobalProtect, last det ned og installer. Sørg for at den er tilkoblet før du fortsetter.
  3. Start Rhinoceros fra skrivebord/Start-menyen (Windows) eller Finder/Launchpad (macOS).
  4. Ved første start vil Rhinoceros spørre etter lisens. Kryss først av for at du har lest EULA og Privacy Policy og trykk så på «Options» og velg «Use the LAN Zoo».
  5. Skriv inn «172.25.6.27» i skrivefeltet og sjekk at den har markert valget «Use the Zoo server […]» og gå videre. Får du melding om at den ikke finner lisensserver så sjekk at GlobalProtect (VPN) er koblet til og at du har skrevet IP-adressen riktig.

Rhino skal nå starte opp klar til bruk. Husk at du må være tilkoblet VPN hver gang du skal bruke Rhino utenfor nettverket til skolen.