Gå til Kantar Online

Første gang må du installere programmet Citrix Workspace. Se veiledningene under. Etter det kan du gå rett til Kantar Online.

Veiledninger Kantar

Feilsøking

Feilsøking