Sosialt entreprenørskap handler om å skape sosiale verdier gjennom nyskapende løsninger og forretningsmodeller som kan gjøre virksomheter levedyktige og bærekraftige.

Hvem kan søke?

Stipendet gjelder for alle Kristiania stedbaserte studier der det er ledige studieplasser, enten fagskole, bachelor eller master. Stipendet gjelder finansiering av hele graden du ønsker å ta, under forutsening av at du opprettholder minimum 75 prosent studieprogresjon.

Stipendkriterier

  • Dokumentert bestått videregående opplæring
  • Motivasjonsbrev hvor du forklarer hvorfor du kvalifiserer for et stipend knyttet til sosialt entreprenørskap
  • Stipendet fornyes hvert studieår under forutsetning av at du opprettholder minimum 75 prosent studieprogresjon
  • Du må ha søkt på et studium, og ha blitt tatt opp som student ved Kristiania for å få stipend.

Hvordan søke?

Bruk søknadsskjemaet nederst for å sende inn din søknad. En komplett stipendsøknad må i tillegg inneholde:

  • Motivasjonsbrev på maks én A4-side i PDF-format (skriftstørrelse 12, enkellinjeavstand).

Søknadsprosess

Avgjørelse: Kristiania beslutter hvem som skal motta studentstipend innen 17. august 2023. Stipendet til sosialt entreprenørskap besluttes av rektor, høyskoledirektør og administrerende direktør.

Fristen for å søke om stipend for inntaket høsten 2023 var 2. august