Bilde av ung kvinne i tradisjonell amerikansk graduate-kappe og hatt.
Hva med et semester i USA?

Mange studenter velger å ta et utvekslingsår som en del av utdanningen sin. Enten det er eventyrlysten, et ønske om å oppleve andre land og kulturer eller terpe på språkkunnskapene, kan du være sikker på at du sitter igjen med nettverk og opplevelser som vil være med på å forme deg som person.  

Her får du svar på hvordan utveksling på Kristiania fungerer. 

Hvor kan du dra? 

Kristiania har samarbeidspartnere i 25 land rundt omkring i verden. Hvor du kan studere med ditt studium avhenger av hvilke studietilbud som er tilgjengelig på de forskjellige skolene. På kristiania.no kan du besøke studiesiden for ditt studium for å finne ut hvilke skoler og hvilke land du kan søke til.  

På Kristiania kan vi ikke forhåndsgodkjenne studier ved andre universiteter som vi ikke har en avtale med. 

Kristiania har avtaler gjennom Erasmus+, som er verdens største program for studentutveksling, samt andre program og individuelle gjensidige avtaler.  

Kan jeg dra på utveksling, og hvilke krav stilles?  

Hvis ditt studium har utvekslingsavtale, må du først sjekke at du oppfyller karakterkravene for utveksling. Normalt stilles det krav om gjennomsnittskarakter C på gjennomførte emner på Kristiania. Noen vertsinstitusjoner kan kreve høyere karakterer. Du må også ha fulgt studieprogresjonen på normert tid. 

Enkelte nettstudier ved Kristiania gir også mulighet for å ta et semester i utlandet. 

Er det mange som søker, kan det hende at det blir flere søkere enn det er plasser. Skulle dette skje, vil både karakterer, motivasjonsbrev og vurdering fra studieprogramleder være avgjørende for hvem som får dra på utveksling. Deltakelse i sosiale og studentpolitiske aktiviteter på Kristiania kan også ha en uttelling.   

Språk er, som man sikkert kan forstå, også viktig. Enkelte vertsinstitusjoner kan kreve at engelskkarakteren din fra videregående må være minimum 4. Du kan også avlegge språktest innen søknadsfristen for utveksling. Dette er normalt TOEFL og IELTS, hvor førstnevnte er en amerikansk test, og sistnevnte en britisk test. 

Hva koster det?  

Med Erasmus+ betaler du kun studieavgift som normalt til Kristiania. Du får da også et stipend på ca. 410-460 euro i måneden, og du søker på ordinært stipend og reisestipend fra Lånekassen  

Med Study Abroad-avtaler betaler du ingenting til Kristiania, men direkte til vertsinstitusjonen der du skal studere. Dette koster mellom ca. 50 000 – 120 000 kroner. Du søker studiestipend og reisestipend som normalt, og i tillegg kan du få tilleggsstipend om du skal studere på University of California, Berkeley i USA eller University of Queensland i Australia. Dette er på ca 37 000 kroner. 

Søker du på steder med andre gjensidige avtaler utenfor Europa, betaler du vanlig studieavgift til Kristiania. Du kan søke ordinært studiestipend og reisestipend fra Lånekassen, men du får ikke Erasmus-stipend.  

Det finnes også noen andre stipend du kan søke på gjennom ANSA  

Sånn søker du 

Kristiania har en to-trinns søknadsprosess. Denne starter cirka et halvt år før utvekslingen. Du må først søke nominering hos Kristiania, for så å søke opptak hos vertsinstitusjonen.  

For å bestå første steg må du bestå kravene som beskrevet over. Denne nominasjonsprosessen begynner umiddelbart etter søknadsfristen er utløpt, og avsluttes senest en måned etter.  

Søknadsfristen for utveksling er 1. mars for høstsemesteret, og 20. september for vårsemesteret. 

Blir du nominert, vil du få informasjon fra vertsinstitusjonen du søker deg til. Det er viktig å understreke at det til syvende og sist er disse som avgjør om du får utveklingsplass ved deres institusjon. Disse vil normalt be om karakterutskrift, dokumentasjon på språkkunnskaper, motivasjonsbrev – og dersom det er relevant, portfolio. 

Hvor lenge varer et opphold?  

Det vanligste er at man er på utveksling i ett semester. I noen tilfeller kan det forlenges til to.  

Lykke til og god tur! 

Nå vet du litt mer om hvordan utveksling på Kristiania fungerer. Hvis du fortsatt har spørsmål kan du se om du finner svar på dette på utvekslingssidene våre, eller du kan sende spørsmål på e-post til utvekslingskontoret.